{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


การเข้าร่วมการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้กระบวนการบาหลี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย
Inaugural Bali Process Government and Business Forum 24 - 25 August 2017, Perth, Australia

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุม ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้กระบวนการบาหลี (Bali Process Government and Business Forum) ณ นครเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย และให้การต้อนรับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว

การประชุมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย และนางเร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานร่วมภาครัฐร่วมกับประธานร่วมภาคธุรกิจ ได้แก่ นายแอนดรูว์ ฟอร์เรสต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Fortescue Metals Group และมูลนิธิ Walk Free Foundation และนายเอ็ดดี้ ซาริอัดมัดจา ผู้ก่อตั้งบริษัท Elang Mahkota Teknolog (EMTEK) และมีผู้แทนภาครัฐและธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ รวม 29 ประเทศเข้าร่วม แบ่งเป็นผู้นำภาครัฐ 23 คน และผู้นำภาคธุรกิจ 18 คน

สำหรับประเทศไทย ดร. แดเรียน แม็คเบน ผู้อำนวยการการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกจากบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เข้าร่วมในฐานะผู้แทนภาคธุรกิจของไทย นอกจากนี้ ยังมีองค์การระหว่างประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การระหว่างประเทศที่มีสถานะผู้สังเกตการณ์ 1 แห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีแรกในภูมิภาคที่ได้นำภาครัฐและภาคธุรกิจมาหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่การผลิต ผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของภาคธุรกิจและการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐ ซึ่งประสบความสำเร็จในแง่การสร้างความตื่นตัวแก่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในการตรวจสอบกันเอง การจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุณธรรม (ethical recruitment) การประกันให้ไม่มีการจ้างงานผิดกฎหมายหรือมีสภาพการจ้างงานที่ละเมิดสิทธิแรงงาน และการรายงานของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ในช่วงการประชุมเต็มคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ผ่าน 5 เสาหลัก หรือ 5P (Policy, Prosecution, Protection, Prevention และ Partnership) โดยมีผลลัพธ์ของการประชุม ได้แก่ บันทึกสรุปของประธานร่วม (Co-Chairs’ Summary) และแผนการทำงานระยะ 12 เดือนของภาคธุรกิจ ซึ่งประธานร่วมภาคธุรกิจจะนำเสนอการดำเนินการและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้กระบวนการบาหลี ครั้งที่ 2 และการประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี (Bali Process Ministerial Conference) ครั้งที่ 7 ณ บาหลี ในปี 2561 ต่อไป

นอกจากนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะนำทูตสำหรับแผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New Colombo Plan – NCP) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนางบิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เยาวชนออสเตรเลียได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยไทยได้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 และระหว่างปี 2558 – 2562 มีนักศึกษาออสเตรเลียเข้าร่วมโครงการ NCP ในไทยรวม 937 คน

During 24 - 25 August 2017, Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia together with the Thai delegation led by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, participated in the inaugural Bali Process Government and Business Forum held in Perth, Australia.

The Forum was co-chaired by Honourable Julie Bishop MP, Minister for Foreign Affairs of Australia and H.E. Mrs. Retno Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia together with the business co-chairs Mr. Andrew Forrest, founder of Fortescue Metals Group (FMG) and Walk Free Foundation, and Mr. Eddy Sariaatmadja, founder of Elang Mahkota Teknolog (EMTEK). The Forum was attended by representatives from 29 Bali Process Member Countries including 23 government leaders, 18 business leaders, and representatives from 3 international organizations, namely, the International Organization for Migration (IOM), the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Dr. Darian McBain, Group Director for Sustainable Development from Thai Union Group, represented the Thai business sector.

The Forum was the first of its kind in the region to bring together government and business leaders to discuss and consider ways to prevent and combat human trafficking throughout the whole supply chain. The key essence of the Forum lied in the recognition that no one individual, business or government can end human trafficking alone and therefore a strong public-private partnership is critical for enduring success. Moreover, the inaugural Forum was a strong call on the business leaders to be vigilant in promoting and implementing humane and non-abusive labor practices, ethical recruitment, and safeguards and redress mechanisms for victims, workers and whistle-blowers in the fight against human trafficking in all forms.

During his intervention at the plenary session of the Forum, the Foreign Minister of Thailand highlighted Thailand’s public-private partnership in combating human trafficking through 5 central pillars or the 5P mechanism, namely, Policy, Prosecution, Protection, Prevention and Partnership. The outcome of the Forum included a Co-Chairs’ Summary and a 12-month Work Plan for the business sector, the findings of which will be presented at the next Bali Process Government and Business Forum and the 7th Bali Process Ministerial Conference to be held in Bali, Indonesia in 2018.

Apart from the Forum, the Foreign Minister also attended the New Colombo Plan (NCP) Alumni Ambassadors Breakfast, an initiative of the Honourable Bishop, Minister for Foreign Affairs of Australia, which aims to enhance knowledge about the Indo-Pacific in Australia. The Plan encourages and supports Australian undergraduate students in expanding their horizons and understanding about the region through overseas internships and study. Thailand joined the NCP in 2015 and welcomes 937 Australian undergraduates under the NCP program during 2015 to 2019.

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps