• ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thai Groove ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563

  • เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำออสเตรเลีย

  • เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Luke Gosling รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

  • Ambassador Busadee Santipitaks paid courtesy calls on DFAT senior officials

Announcement

View All