• ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

  • The Conferment of the Royal Decoration, bestowed by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, on the occasion of His Majesty’s Birthday Anniversary on 28 July 2021.

  • ASEAN Ambassadors met with the Speaker of the House of Representative

  • By Royal Command of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, the Royal Decoration of the Commander (Third Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand was bestowed upon Lieutenant Colonel J.P. Salter, MC (Retd), in recognition of the latter’s invaluable role in dedicating and attending His Majesty while His Majesty was a Cadet at the Royal Military College, Duntroon, Canberra, the Commonwealth of Australia.