Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

Official Holidays 2014
วันหยุดราชการประจำปี 2557

 

Events

 


 
ประกาศคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งที่กรุงแคนเบอร์รา 
สถานที่เลือกตั้งคือ เลือกตั้งทางไปรษณีย์
- ส.ว. 26/1 เรื่อง จำนวนบัตรเลือกตั้ง
- ส.ว. 27/1 เรื่อง รายงานการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
- ส.ว. 28/1 เรื่อง รายงานเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
- ส.ว. 37/1 เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร

********************************************************

Announcement

The  2014-15  ATI General Grant Round is inviting applications for innovative programs and initiatives for funding in the next financial year. The round opened on Monday 24 March and will close on Friday 2 May 2014. ATI website where further information is available : http://www.dfat.gov.au/ati/

Congratulations to Morks Restaurant, Kingston Foreshore has been recommended on “Favourite Canberra restaurant” on page 8 & 9, The Canberra Time - Food & Wine by two of the four food bloggers.

เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์เมืองเพิร์ธประจำปี 2557
Songkran Festival Perth 2014
Sunday 13th April 2014
Russell Square, James St., Northbridge, Perth


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

กระทรวงการต่างประเทศขอส่งเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับ 1) การดูแลอนุรักษ์ช้าง ในประเทศไทย ตลอดจนการคุ้มครองและรณรงค์เรื่องสวัสดิภาพช้างในสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆ และ 2) การป้องกันการทารุณกรรมช้าง รวมทั้งคำชี้แจงกรณี ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ
Suggested pointers on the treatment of elephents in Thailand

แนวทางดำเนินการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร
สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ >> สามารถอ่านได้ที่นี่
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ภายในประเทศไทย >> สามารถอ่านได้ที่นี่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เปิดให้บริการด้านบัตร ประจำตัวประชาชนสำหรับ การต่ออายุบัตร ขอมีบัตรใหม่ กรณีสูญหายหรือชำรุด ให้แก่คนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ 02 6206 0121


[ :: Photos :: รายละเอียดเพิ่มเติม::]

The Royal Thai Honorary Consulate-General in Adelaide has moved to a new location. Contact details are as follows; 

The Royal Thai Consulate General, Adelaide, is relocated to
Room 9, 144 South Terrace, Adelaide.
(Ground floor entry from side of the building)

Postal Address PO Box 6485 Halifax Street, Adelaide 5000

Phone: 08-82311333
E-mail : info@ royalthaiconsulate.org.au
Website: http://www.royalthaiconsulate.org.au/
Business Hours: Mon-Fri 11.00 - 15.00

Information on taking medication into Thailand

More Announcement ...


Activities

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 18.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงแรม Oaks Grand Hotel & Resorts ของบริษัท Minor International Public Company Limited โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ และร่วมตัดริบบิ้นเปิดตัวโรงแรมดังกล่าว บริษัท Minor International Public Company Limited เป็นบริษัที่จดทะเบียน ในประเทศไทย มีนาย William Heinecke เป็นประธานและ CEO ของบริษัท มีธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคบริการ อาทิ โรงแรม ได้แก่ Oaks, Anantara, AVANI, Per AQUUM, Elewana, Marriott, Four Season,     St. Regis เป็นต้น ร้านอาหาร ได้แก่ The Pizza Company, Thai Express, The Coffee Club, Ribs and Rumps, Riverside, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King เป็นต้น และเป็นผู้กระจายสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ได้แก่ Gap, Esprit, Bossini, Charles&Keith, Pedro,Red Earth, Tumi, Zwilling เป็นต้น ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยที่เข้าร่วมงานเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วย


[:: Photos ::]

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของบริษัท Santos GLNG เพื่อสำรวจโครงการ GLNG บนเกาะ Curtis ซึ่งเป็นโครงการที่มีการลงทุนมหาศาลที่เปลี่ยนก๊าซ ธรรมชาติที่ได้จากชั้นของถ่านหิน (coal seam gas) ให้เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas – LNG) และส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ มาเลเซียและเกาหลีใต้ โครงการนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Santos, PETRONAS, Total และ Kogas โดยมีแหล่งผลิตก๊าซอยู่ที่ Bowen และ Surat basins ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์  โดยต่อท่อลำเลียงก๊าซใต้ดิน ความยาว 420 กิโลเมตรไปยังโรงงานผลิต LNG ที่เกาะ Curtis เมือง Gladstone
โครงการนี้มีส่วนประกอบ (module) ของโรงงานจำนวนกว่า 100 ชิ้น ที่ผลิตและ ก่อสร้างโดยบริษัทในประเทศไทยและขนส่งทางเรือเพื่อไปประกอบเป็นโรงงาน บนเกาะ Curtis


[:: Photos ::]

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก ได้เดินทางไปเยี่ยมชม Gladstone Ports Corporation (GPC)
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่นำเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยผ่าน Port of Gladstone มากกว่า 30 ประเภท คิดเป็นปริมาณสินค้ามากกว่า 75 ล้านตันต่อปี สินค้าส่วนใหญ่ที่ GPC บริหารจัดการ ได้แก่ ถ่านหิน อลูมิเนียม แคลไซต์ และซีเมนต์ โดยนาย Craig Doyle ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กล่าวบรรยายสรุป ให้เอกอัครราชทูตฯ ทราบเกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการด้านระบบการขนส่งของเมือง Gladstone ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่สุดของเมือง Gladstone และได้นำ เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชม RG Tanna Coal Terminal ซึ่งเป็นแหล่งรับแยก และผสมถ่านหิน มีกำลังการผลิต 70 ล้านตันต่อปี โดยรับซื้อถ่านหินจากเหมืองหลัก ๆ ในรัฐ ควีนส์แลนด์มากกว่า 10 เหมือง รถไฟที่ใช้ขนถ่านหินมี 3 ขบวน แต่ละขบวน สามารถระบายถ่านหินได้ 6,000 ตันต่อชั่วโมง ส่วนเรือที่ใช้ในการขนถ่านหินมี 3 ลำ สามารถขนถ่านหินใส่เรือในเวลาเดียวกันได้ 6,000 ตันต่อชั่วโมง


[:: Photos ::]

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก เดินทางไปเมือง Gladstone ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของ รัฐควีนส์แลนด์ อยู่ห่างจากนครบริสเบนประมาณ 450 กิโลเมตรขึ้นไปทางตอนเหนือ โดยได้เยี่ยมชม Wiggins Island Coal Export Terminal ซึ่งเป็นท่าเรือและ แหล่งรับและแยกถ่านหิน เพื่อส่งออกถ่านหินกระจายไปยังที่ต่าง ๆ มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้ามากที่สุด โดยใช้ระบบ stockpile และการสั่นสะเทือน ในการแยกถ่านหิน ท่าเรือนี้เป็นการลงทุนร่วมกันของบริษัทเอกชนที่ผลิตถ่านหินกว่า 8 บริษัท สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณถ่านหินที่ขุดเจาะจากเหมืองต่างๆ ที่อยู่ในเขต รัฐควีนส์แลนด์เกือบทั้งหมด นอกจากการดำเนินการทางธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมของเมือง Gladstone ด้วย


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปราชการที่รัฐควีนส์แลนด์ ได้มอบหมายให้นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตฯ ร่วมงานแสดงผลงานศิลปะ และกล่าวเปิดงานร่วมกับ ดร. Denise Ferris ผู้อำนวยการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และศาสตราจารย์ Toni Makkai อธิบดีและ คณะบดีวิทยาลัยศิลปะและสังคมศาสตร์ ฯ จัดขึ้น ณ ห้องแสดงศิลปะมหาวิทยาลัย แห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานทางศิลปะร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย แห่งชาติออสเตรเลียและมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณะบดีคณะวิจิตรศิลป์และคณาจารย์
อีก 5 ท่าน ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2557 ภายในงานมีการจัด แสดงผลงานปฏิมากรรม อาทิ ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานแกะสลักไม้ งานแกะสลักเหล็ก เป็นต้น โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงานประมาณ 200 คน
//
On 3rd April 2014 at 6 p.m., Mr. Vasin Ruangprateepsang, Minister of Royal Thai Embassy, on behalf of Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, attended the Chat art exhibition of Australian National University (ANU) and Chaing Mai University (CMU). He gave an opening speech together with Professor Toni Makkai, Director-General and Dean of the College of Arts and Social Sciences, and Dr. Denise Ferris, Head of the ANU School of Art, at ANU School of Art Gallery. The exhibition showcased various artworks by ANU’s and CMU’s artists led by Assoc. Prof. Pongdej Chaiyakut, Dean of Faculty of Fine Art, and five other artists/lecturers from Thailand. The exhibition includes artworks such as paintings, prints, wood carvings, metal carvings, etc. It is open to public from 4 April to 3 May 2014.


[::  Photos ::]

เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และ
นาวาอากาศเอก สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ ได้ร่วมงาน พิธีอุปสมบท (บวชพระ) 1 รูป ในเรือยนต์บนทะเลสาบ 
Lake Burley Griffin กรุงแคนเบอร์รา พระนภัทร์ จิตตินันโด ได้เข้าพิธีอุปสมบท โดยมี พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา เป็นพระอุปฌาชย์ และคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดธัมมธโร 9 รูปร่วมพิธีสำคัญดังกล่าวด้วย มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมงานบุญ ครั้งนี้ประมาณ 40 คน


[::  Photos ::]

เมื่อวัน 16 มีนาคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 11 ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย เอกอัครราชทูตมาริษฯ และครอบครัว นางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมงานเทศกาลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ภายในงานมีการแสดง 5 เวที ได้แก่ เวทีใหญ่ เวทีไทยวิลเลจ เวทีมวยไทย เวทีสาธิตการทำอาหาร และเวทีลานเบียร์สิงห์ และมีซุ้มผู้ประกอบการ สมาคมไทยต่างๆ และภาคเอกชน และการท่องเที่ยว เชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง


[::  Photos ::]

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปราชการที่นครเมลเบิร์น ได้มอบหมาย ให้นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตและภริยา พร้อมด้วย น.อ. สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และภริยา น.อ. อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหารเรือ และภริยา พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และภริยา  ร่วมงาน “International Day” ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ออสเตรเลีย (Australian Defence College) มีผู้เข้าชมและร่วมงานประมาณ 2,000 คน


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
 Photos ::]

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. The Hon. Barnaby Joyce MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียได้เชิญนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกับ
H.E. Mr. Sem FABRIZI เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปฯ H.E. Mr. Vladimir N.Morozov เอกอัครราชทูตรัฐเซียฯ H.E. Mr. Ma Zhaozu เอกอัครราชทูตจีนฯ และอุปทูต H.E. Miss Nina P. CAINGLET ฟิลิปปินส์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสนิทสนมและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวกับออสเตรเลีย ทั้งทางด้านการค้า การวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐบาลต่อรัฐบาล และภาคเอกชนต่อเอกชนต่อไปรัฐมนตรี Joyce ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสนองต่อความต้องการบริโภคสินค้า เกษตรของประชาคมโลกในอนาคต เนื่องจากออสเตรเลียเล็งเห็นว่าตนเองไม่มีกำลัง การผลิตเพียงต่อความต้องการของตลาดโลก

เมื่อค่ำวันที่ 5 มีนาคม  2557  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งติดราชการ ได้มอบหมายให้นายวศิน เรืองประทีปแสง  อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่อาสาสมัครชาวออสเตรเลียจะออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าท
ี่ตามโครงการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลีย (Australian Volunteers for International Development) จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียร่วมกับหน่วยงานของ ออสเตรเลียที่สนับสนุนโครงการฯ  ได้แก่ 1) Australian Aid  2)  Australian Volunteers International  3) สภากาชาดออสเตรเลีย (Australian Red Cross) และ 4)  Australian International  ณ ห้องรับรองภายในอาคาร รัฐสภาเก่า (Old Parliament House) กรุงแคนเบอร์รา


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมเล่นกอล์ฟ (Heads of Mission Golf Tournament) พร้อมกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศออสเตรเลีย
ณ Federal Golf Club, Red Hill  เพื่อเลี้ยงอำลา H.E. Mr. Pedro Pablo DIAZ HERRERA เอกอัครราชทูตชิลีฯ และ H.E. Lt Gen Musud Uddin CHOWDHURY (RETD) เอกอัครราชทูตบังคลาเทศฯ รวมทั้งได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Luong Thanh Nghi เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ของคณะทูตานุทูตประจำประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟกระชับมิตร ระหว่างคณะทูตานุทูตนี้ จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อสร้างความสนิทสนมใกล้ชิดระหว่าง คณะทูตานุทูตกับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ รวมทั้ง สมาชิกรัฐสภาของออสเตรเลียด้วย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ Mr. Luong Thanh Nghi เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศออสเตรเลีย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและสร้างความคุ้นเคย


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ Mr. Bodson Jean-Luc เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศออสเตรเลีย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและสร้างความคุ้นเคย


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อเรียนรู้ตามแนว พระราชดำริ ให้แก่ นางสาวสุพัตรา ถาวร ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย จากประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดโดยสำนักราชเลขาธิการ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 6 เมษายน 2557 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม และสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยภริยา นาวาอากาศเอกสุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหารและทหารอากาศ พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรส  ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย
ณ ศาลาไทย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ภายในงานได้มีการฉาย วีดิทัศน์ ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของกองทัพไทย การแสดงรำไทย การแสดงศิลปะการไหว้ครูมวยไทยและการสาธิตศิลปะมวยไทย มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 25คน


[ :: Photos ::]

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร เป็นเกียรติแก่นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ซึ่งกำลังจะพ้นหน้าที่และเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรับภารกิจในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ คือ กงสุลใหญ่ ณ นครเสิ่นหยาง มณฑล เหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศ) 
ภายในงานดังกล่าว ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา และคู่สมรส รวมทั้งผู้แทนชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา ได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้แก่ น.อ. สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก น.อ. อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่าย ทหารเรือ และ น.ส. แก้วตา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย และครอบครัว ได้ร่วมงานทำบุญตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ รวมทั้งร่วมพิธี เวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานบุญดังกล่าวด้วยประมาณ 70 คน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วย เอกอัครราชทูตจากประเทศ สมาชิกสมาคม ASEAN อีก ประเทศได้แก่ เอกอัครราชทูต
าธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวฯ เอกอัครราชทูตสหภาพพม่าฯ ข้าหลวงใหญ่มาเลเซียฯ และข้าหลวงใหญ่บรูไนดารุสซาลามฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเรือโท Kevin Scarce ผู้สำเร็จราชการฯ แห่งรัฐ South Australia 
ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการฯ นคร A
delaide โดยข้าหลวงใหญ่มาเลเซีย ประจำประเทศออสเตรเลีย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน-แคนเบอร์รา 
(
ASEAN-Canberra Committee) ได้บรรยาสรุปผลการสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ASEAN - Australia ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการพัฒนา ความสัมพันธ์ 40 ปีอาเซียน-ออสเตรเลีย


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมการเสวนา (Panel Discussion) ในหัวข้อเรื่อง "What does ASEAN mean for Australia?" 
ณ โรงแรม Intercontinental Adelaide ตามคำเชิญของ Council for International Trade and Commerce of South Australia  ผู้เข้าร่วม การเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย นาย Simon Merrifield เอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา นาย Michael Mugliston หัวหน้าคณะผู้แทนออสเตรเลียในการเจรจาการเปิดเสรีทางด้านการค้า Datuk Shane Stone อดีตมุขมนตรีเขตการปกครอง Northern Territory และ ดร. Tim Harcourt นักวิชาการเศรษฐศาสตร์อิสระ 


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

"เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท นางสาวนางสาวนันท์ธิรัตน์ คล้ายคลึง และนางสาวรวินท์อร ดุลยเกษม ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ร่วมงาน Canberra Rotary Club Meeting ที่ Commonwealth Club  กรุงแคนเบอร์รา
            ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรเลีย ซึ่งอาศัย 3 กลไก คือ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลไทย – ภาครัฐบาลออสเตรเลีย 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทย – ภาคธุรกิจออสเตรเลีย
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประชาชนไทย – ภาคประชาชนออสเตรเลีย โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตของประเทศ
และความสำคัญของการส่งเสริมให้ชุมชนคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลียมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศออสเตรเลีย"

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลพหุวัฒนธรรม (Multicultural Leaders Reception) ของกรุงแคนเบอร์รา โดยมี
นาง
 Katy Gallagher มุขมนตรีแห่งออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีเป็นประธาน ในพิธีดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศรวมทั้งชุมชนต่างเชื้อชาติที่มีถิ่นพำนัก
อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมงานด้วย นาง
 Katy Gallagher ได้กล่าว ขอบคุณชุมชนต่างๆ เหล่านี้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศออสเตรเลียสามารถ ดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตมาริษฯ ได้หารือกับนาง Katy Gallagher เกี่ยวกับการกระชับ ความสัมพันธ์ในระดับภาคประชาชนของประเทศไทยและออสเตรเลียโดยใช้
ศักยภาพที่เข้มแข็งของชุมชนไทยในออสเตรเลียเป็นกลไกที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ เลขานุการเอก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูตอาเซียนรวม 10 ประเทศ จัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตลาว ประจำกรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสนี้ ได้มีการส่งมอบหน้าที่ประธานคณะกรรมการ อาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์ราให้แก่เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ซึ่งรับตำแหน่งต่อจาก เอกอัครราชทูตลาว

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญา เริ่มการก่อสร้าง สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลียกับบริษัทBOUYGUES-THAI ผู้เข้าร่วมฝ่ายออสเตรเลียประกอบด้วย นาย Peter Varghese  ปลัดกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลีย นาย Chris Moraitis  รองปลัดกระทรวง ต่างประเทศฯ และ นาย Allaster Cox อธิบดีกรมเอเชีย สถานเอกอัครราชทูต ออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่จะใช้เวลาการก่อสร้าง 2 ปี และรัฐบาล ออสเตรเลียคาดหวังว่าจะเป็นสัญลักษณ์ (landmark) แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ของประเทศออสเตรเลียในประเทศไทย วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะเป็นอิฐมอญสีส้ม มีความหมายแสดงถึงสภาพภูมิประเทศของออสเตรเลียที่มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก
และพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากมาย

วันที่ 26 มกราคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งตรวจสอบความเรียบร้อย และความโปร่งใสของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหาที่จัดขึ้นระหว่างเวลา 10.00 – 1800 น. ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ การเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์และคูหาจำนวน 2,368 ราย และมีผู้ใช้สิทธิฯ รวม 646 ราย คิดเป็น ร้อยละ 27.28 ของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ


[ :: Photos ::]

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่
ณ นครซิดนีย์ และนางเกศณีย์ พลานุวงษ์ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงาน มอบสัมฤทธิบัตรให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษ
ีที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการเรียนภาษา และศิลป/วัฒนธรรมไทยประจำปี 2013 ณ Paddo RSL นครซิดนีย์ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะครู และผู้ปกครองของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสี ขอบคุณคณะครูอาสา จากประเทศไทย และขอบคุณชุมชนไทยที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้
เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณชุมชนออสเตรเลียที่เป็น Friends of Thailand ซึ่งหลายคนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทยด้วยการสมรสที่ได้มีส่วนสนับสนุน
โครงการฯ นี้มาโดยตลอด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนกิจกรรม ที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นนี้ เพื่อสร้างชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียให้เข็มแข็ง สามารถที่จะทำประโยชน์ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนทั้งสองและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนไทยและออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก


 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11.30 น. คณะครูอาสาจากโรงเรียน ภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์นำโดย อ. ทรงศรี ฟอแรน ได้เดินทางเข้าพบ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อแนะนำคณะครูจาก ประเทศไทยที่เดินทางมาช่วยสอนภาษา และศิลป/วัฒนธรรมไทย ให้กับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน


[ :: Photos :: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ด้านการเกษตร นางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายนิธิพงศ์ บุญะลีพรรณ ได้พบกับนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง  เพื่อหารือเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการ นำคณะนักธุรกิจออสเตรเลียสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เดินทางมาสำรวจลู่ทางการลงทุนที่ประเทศไทยในช่วงกลางปีนี้ และการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในช่วงการเยือนร่วมกับกรมประมง ซึ่งสืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีโครงการที่จะส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียมาประเทศไทย โดยมุ่งส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aquaculture)

 
[ :: Photos :: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 19.00น. ณ โรงแรม Phoenix ลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้โอวาสแก่ยุวชนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 30 คนซึ่งเดินทางมาพักค้าง 1 วันที่กรุงเทพมหานครฯ ก่อนเดินทางต่อไปยัง เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อเข้าพิธีอุปสมบทเป็นสามเณรในบวรพุทธศาสนา ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระตถาคต โครงการ บวชเณร ณ สถานที่ตรัสรู้นี้ ริเริ่มขึ้นโดย คุณไตรภพ เฮงพูลธนา เจ้าของรายการวิทยุ อิสานเรดิโอ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่ในจิตใจของยุวชนดังกล่าว [:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายกฤษณ์ ตันคนารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวธัชพร สุนทราจารย์ และนางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก ได้เข้าพบนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจาก หน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือเรื่อง Mission Statement ซึ่งเป็นการวางกรอบ ของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียให้บรรลุผลเป็น
รูปธรรมมากที่สุด  


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]More Activities ...

 

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEmedia@hotmail.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ
For RTE photo download, please contact web master via RTEmedia@hotmail.com