Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

Official Holidays 2015
วันหยุดราชการประจำปี 2558

 

Events

 


 


Announcement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

The Royal Thai Embassy, Canberra, cordially invite you to the celebration on the occasion of the 87th Birthday of His Majesty The King on Sunday 23rd November 2014 at 6 p.m. at Sala Thai, Royal Thai Embassy, Canberra.

ATYAP Charity Dinner (:: Pamplet :: Invitation Card ::)

Notice:The Royal Thai Embassy wishes to inform that the tourist visa fee exemption for the holders of Chinese Passports and Chinese Taipei Passports will expire on 8 November 2014. Starting from 9 November 2014, those who wish to apply for "Tourist Visa" at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worlwide are required to pay for the visa fee as normal.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558 (The 9th SUBCON Thailand 2015) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558 เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคและจาก
ต่างประเทศทั่วโลก และการจับคู่ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับ ผู้ซื้อชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมสามารถกรอก buyer reply form (the buyer reply form และกำหนดการ คลิ๊กที่นี่) และส่งไปที่
Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 สามารถดูได้ที่ www.subconthailand.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thailand Board of Investment will organise the 9th SUBCON THAILAND 2015 from May 13th to 16th 2015 in Bangkok which provides buyers with the opportunity to view a wide range of local manufacturers of parts and components, while local subcontracts can also show off their manufacturing capabilities and get into new and lucrative markets. The exhibition also provides a chance for business matching and site visits.
For people who are interested to participate, especially overseas buyers,  please fill the buyer reply form (the buyer reply form and programme click here) and submit to Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 within 31 March 2015.
More information about the 9th SUBCON THAILAND 2015, please visit the website www.subconthailand.com

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เลขที่ 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102 สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 07 3846 7771 หรือทางอีเมล์ : admin@thaiconsulate.org ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้องได้ประมาณ 45 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Royal Thai Honorary Consulate-General, Brisbane, 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102, on 17-20 November 2014 between 09.00 a.m. to 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling
07 3846 7771 or email: admin@thaiconsulate.org, Monday to Friday from 09.30 a.m. to 02.00 p.m. The mobile consular service will be able to proceed approximately 45 passports per day.

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

คณะสงฆ์ในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 เพื่อสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดญาณประทีป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
บริษัทมาลัยทราเวลได้จัดแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืนในราคาเริ่มต้น AUD 890 ผู้ที่สนใจสามารถจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่
โทร. 02 9211 9162  มือถือ 0421 244 200 
อีเมล์ info@malaitravel.mygbiz.com

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทำบุญได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะกิจของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

The Dhammayut Order in New Zealand and Australia together with the Royal Thai Embassy in Wellington and in Canberra would like to invite all Buddhists and friends of Buddhists to attend the sermon of the Lord Buddha’s last incarnation at Yarnprateep Temple in Auckland, New Zealand, during 28th November – 1st of December 2014.
Programs and donation details in Thai are enclosed herewith for your consideration and for public announcement. Please kindly forward this e-mail to your members and print out the program to be posted on your information board.
Donation will be used towards building the ubosot, part of the Yarnprateep Temple, in the honour of His Majesty King Bhumibol.

Malai Travel offers a 4 day 3 nights tour package starting at AUD 890.
Phone: 02 9211 9162  Mobile: 0421 244 200
E-mail: info@malaitravel.mygbiz.com

Donation can be made directly to
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม 1 :: รายละเอียดเพิ่มเติม 2::]

Press Release 9 current situation in Thailand

เปิดตัวโครงการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันภัย ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกรมธรรม์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีวงเงินประกันสูงสุดหนึ่งล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 650 บาท และสองล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 1,100 บาท โดยมีระยะเวลา
ครอบคลุมตั้งแต่ 60 วันถึง 1 ปี ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละแพ็คเกจ

Thailand launches online tourist insurance coverage scheme, “Thailand Travel Shield” which will be set up by the Tourism Authority of Thailand (TAT) in cooperation with four reputed Thai insurance companies. Visitors will be able to buy insurance coverage online from 25 July 2014 at www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
These travel insurance policies provide instant coverage up to the value of 1,000,000 Baht for the packages starting at 650 Baht (approximately 22 AUD), and up to the value of 2,000,000 Baht for the packages starting at 1,100 Baht (approximately 37 AUD). The period of coverage ranges up to 60 days, but it can also cover visitors making annual trips to Thailand.

ข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สำหรับชุมชนไทย

[::More information ::]

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

[::More information ::]

Notice: The Royal Thai Embassy wish to inform that the holders of Chinese Passports and Chinese Taipei Passport who apply for “Tourist Visa” at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fee from 9 August 2014 to 8 November 2014.  This visa exemption is not extended to other types of visas, i.e. Transit Visa and Non-Immigrant Visa.

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอนำส่งข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 24 กค. 2557  เรื่องข้อมูลเพื่อชุมชนไทยตามรัฐและเมืองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย 
ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยและสถานะความ
สัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในปัจจุบัน
ดังแนบพร้อมนี้  [:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

More Announcement ...


Activities

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  87 พรรษา ที่ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ชุมชนไทย และชาวต่างประเทศ
ที่เป็นFriends of Thailand ร่วมงาน

On the 23 November 2014, at 7:00 PM, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, hosted His Majesty the King’s 87th Birthday Celebration Ceremony, at Sala Thai, Royal Thai Embassy in Canberra. Team Thailand officials, Thai community, Friends of Thailand, attended the ceremony and dinner. The Ambassador welcomed the guests and gave a welcoming remark, emphasising on Thais’ solidarity for His Majesty the King.  Approximately 200 guests attended the event.


[ ::Photo::]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานเทศกาลลอยกระทง ที่เมืองพารามัตตา รัฐนิวเซาท์เวลส์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 – 21.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ  กรุงแคนเบอร์รา และนางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ ภรรยา  นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายศุกรีย์ สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนาย Scott Lloyd  นายกเทศมนตรี (Lord Mayor)  เมืองพารามัตตา (Parramatta)  และนาย Steve Warren นายกสมาคมไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานซิดนีย์ และคุณปริญญ์ อยู่ประเสริฐ  ผู้จัดการทั่วไป บมจ. การบินไทย สำนักงานซิดนีย์ ร่วมงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2557  ณ บริเวณ Parramatta River ใจกลางเมืองพารามัตตา 

The Ambassador of Thailand,  Royal Thai Embassy in Canberra, attended Loy Kra Thong Festival at Parramatta, NSW.
On the 22 November 2014, at 05:00 PM. to 09.00 PM., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, and spouse, Mr.Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Mr.Sugree Sithivanich, Deputy Governor for Tourism Authority of Thailand, Mr. Scott Lloyd, Lord Mayor, Parramatta, Mr. Steve Warren, President of the Thai Australian Association of NSW, Mrs. Rujiras Chatchalermkit, Director, Tourism Authority of Thailand, and Mr. Prin Yooprasert, General Manager, Thai Airways International, Sydney, joined the Loy Kra Thong Festival 2014 at Parramatta River, Parramatta.


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2557  เวลา 10.00 – 13.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงาน ทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา และ
นครซิดนีย์ และครอบครัว  ได้ให้เกียรติร่วมงานพิธี ทำบุญเลี้ยงพระ ที่สำนักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 127 ถนน Hawkesbury
Crescent เขต Farrer  กรุงแคนเบอร์รา  โดย นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และภริยา ได้นิมนต์พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร
และพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์  และพระสงฆ์จากวัดธัมมธโรและวัดพุทธรังษี แอนนันเดล  รวม 7 รูป  ร่วมพิธ๊
เจริญพระพุทธมนต์ สวดถวายพร  ตักบาตรข้าวและ ถวายภัตตาหารเพล  รวมทั้ง
ปะพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับสำนักงานฯ และผู้เข้า ร่วมพิธีประมาณ 80 คน
                        
The Ambassador of Thailand,  Royal Thai Embassy in Canberra, attended the Making a merit by offering meal to the monks ceremony at Office of the Naval Attaché
On the 22 November 2014, at 10:00 AM. to 01.00 PM., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, and spouse, Royal Thai Embassy in Canberra officials and Team Thailand in Canberra and Sydney officials  attended the Making a merit by offering meal to the monks ceremony at Office of the Naval Attaché at 127, Hawkesbury Road, Crescent, Farrer , Canberra.

[ ::Photo::]

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท ร่วมประชุมกับนาย Roy Clogston ประธานสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) - ATA และ นาย Fred Cook กรรมการสมาคม และ นายณัฐพงศ์ เหลืองทองเปลว ประธานนักเรียนไทยมหาวิทยาลัย Australian National University และนักเรียนไทยเพื่อหารือการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสมาคมนักเรียนไทยในออสเตรเลียกับ ATA

On 21 November 2014 at 01.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, and Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary, attended a meeting with Mr. Roy Clogstoun, President of Australia-Thailand Association (Canberra) – ATA and Mr. Fred Cook, Committee Member, and Mr. Nattapong Luangtongplew, President of Thai student at Australian National University and Thai students to discuss about the networking and possible activities between Thai students in Australia and ATA.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  พฤศจิกายน 2557  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา ร่วมงาน “Loy Kra Tong Dinner” จัดโดยสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) – ATA มีสมาชิกสมาคมฯ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน 75 คน  เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระดับประชาชนไทยและออสเตรเลีย

On 13 November 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, and spouse, attended “Loy Kra Tong Dinner” held by Australia-Thailand Association (Canberra). The Royal Thai Embassy in Canberra officials and Team Thailand also attended.  The Ambassador also gave a remarks about the promotion of people to people relationship between Thai and Australian. There were 75 visitors in this event.


[ ::Photo::]

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียซึ่งเป็นข้าราชการทั้งที่
เคยไปประจำการที่ประเทศไทย และที่กำลังจะไปประจำการที่ประเทศไทย ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทย Course Immersion สอนโดยอาจารย์  Numtip Lyons และ Wasana Felsche  งานเลี้ยงอาหารค่ำจัดขึ้นที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีธีมงานลอยกระทง  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติ
ของประเพณีลอยกระทง และความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียในสามระดับ ทั้งภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยขอให้ผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงติดต่อกัน
และขยายเครือข่าย Friends of Thailand ให้กว้างขึ้นต่อไป  ดยมีผู้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำได้แก่ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และข้าราชการกระทรวงต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย  Rachael Ratican, Genna Lehman, Tessa Carter, Tomiko Roberts, Amelia Henty, Greg Raymond, Octavia Borthwick, Mark Poter, Sarah Collins, Lynda Worthaisong และ Craig Keating  

On 11 November 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, and spouse, hosted dinner for officials from Department of Foreign Affairs and Trade, Australia (DFAT). These officials attended Thai lessons “Course Immersion” taught by Ms. Numtip Lyons and Ms. Wasana Felsche . The dinner was held at the residence with “Loy kra tong” theme.

[ ::Photo::]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารไทย
และลอยกระทงที่นครซิดนีย์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำ
กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์  และนายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
การตลาด ททท. ตลอดจนผู้บริหารสมาคมร้านอาหารไทยในออสเตรเลียและ
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารไทยในนครซิดนีย์ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร ไทยและลอยกระทง (Thai Food & Loi Krathong Festival) ระหว่างวันที่
8 – 9 พฤศจิกายน 2557 ที่สวนสาธารณะ First Fleet Park, The Rock ใจกลางนครซิดนีย์  

Ambassador at The Royal Thai Embassy attended the opening ceremony of “Thai Food & Loi Krathong Festival” in Sydney.

On 8 November 2014 at 01.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Mr.Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Heads of Team Thailand in Canberra and Sydney, and  Mr. Wiwatchai Boonyapak, Executive Director, Marketing Services Department, Tourism Authority of Thailand, and President of the Thai Restaurant Association of Australia and Thai restaurants entrepreneurs, attended the opening ceremony of Thai Food & Loi Krathong Festival  (8 – 9 November 2014) at First Fleet Park, The Rock, Sydney.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2557
ณ วัดพุทธโพธิวัน เขตวอเบอร์ทัน (Warburton) นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย โดยปีนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวไทย ชาวเนปาลและศรีลังกา มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดพุทธโพธิวันได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรและพิธีถวายผ้ากฐินตามประเพณี รวมทั้งพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาส ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้ข้อคิดทาง
ธรรมะในการดำรงชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้

On 7 November 2014 at 10.00 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, attended attended the annual Offering the Kathina Ceremony 2014 at Bodhivana Monastery, Warburton, Melbourne. This year, a large number of Thai Buddhists, Nepalese and Sri Lankan participated in the event.

[::Photo::]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  ได้ร่วมงานทอดถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนส์แลนด์  โดยมีพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  พร้อมด้วย
พระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี  แอนนันเดล เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  นางสาวณัช ดีราษฎร์วิเศษ และครอบครัว ญาติมิตร เป็นเจ้าภาพ นายวิญญา จันทรา นายกสมาคมไทย-ออสเตรเลียรัฐควีนส์แลนด์
และครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยสาขาอาชีพต่าง ๆ  ชาวออสเตรเลีย
และชาวต่างประเทศ จากรัฐควีนส์แลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รวมทั้งเมืองและรัฐใกล้เคียง
ในออสเตรเลีย ร่วมงานประมาณ 500 คน

Representative of the Royal Thai Embassy in Canberra attended the annual Offering the Kathina Ceremony at Wat Sangharatanaram, Gold Coast
On 2 November 2014 at 12.15 p.m., Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra attended the annual Offering the Kathina Ceremony at Wat Sangharatanaram, Gold Coast, Queensland. Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, and President of Dhammayut group in Australia and New Zealand presided at the ceremony. Ms. Natch Deeratwised and family were the host of the ceremony. Mr. Vinya Chandra, President of Thai Australian Association of Queensland (TAAQ) and family, Thai and Australian people, foreigners from Queensland, New South Wales including town and city nearby about 500 people participated in the event.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย
ขนาดเล็ก (micro algae) และสาหร่ายขนาดใหญ่ (macro algae) ของมหาวิทยาลัย James Cook ซึ่งได้ทำการวิจัยร่วมกับบริษัท MBD Energy Limited โดยมี นายAndrew Lawson กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ร่วมกับ นาย Arnold Mangott หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ นาย Rockey de Nys อาจารย์มหาวิทยาลัย James Cook เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสาหร่าย
ทั้งสองประเภทอย่างครบวงจร กล่าวคือ สาหร่ายขนาดใหญ่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่เกิดจากสารอินทรีย์ และสารเคมีที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนสาหร่ายขนาดเล็ก ซึ่งมีกระบวนการในการเพาะเลี้ยง
ที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อนกว่าสาหร่ายขนาดใหญ่ สามารถนำไปผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
สูงเช่น การสกัดเอาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ไปใช้ในการผลิตอาหาร
เสริม เครื่องสำอาง หรือการสกัดเอาสาร Astaxanthinซึ่งมีประโยชนต่่อ
การสร้างสีแดงในอุตสาหกรรมอาหาร

On 28 October 2014 at 10.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited the Usage Development Center of micro and macro algae.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย James Cook ได้แก่ นางสาว Vanessa Cannon นาย Jo Asquith และดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด โดยได้หารือกันในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย James Cook กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในอดีต
ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยน การดูงานระหว่างกันอยู่เป็นประจำ เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ มหาวิทยาลัยทั้งสองกระชับความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ทั้งจากประเทศ ไทยมายังมหาวิทยาลัย James Cook กับการส่งนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย James Cook ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้
โครงการ New Colombo Plan รวมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัย James Cook พิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่การเปิดวิทยาเขต (Campus) ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยด้วย

On 28 October 2014 at 08.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, met with the manager team os James Cook University consists of Ms. Vanessa Cannon, Mr. Jo Asquith and Dr. Surin Mhaisrikrod and discussed about the educational cooperation between James Cook University and Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน
ประจำปีของวัดไทยพุทธาราม  นครบริสเบน โดยในปีนี้มีคุณพรทิพย์ สง่าศรี เป็นเจ้าภาพ เช่นเดียวกันทุกปี ทางวัดฯ ได้จัดพิธีแห่ผ้าพระกฐินโดยทำพิธี
ประทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบ ตามประเพณีของไทย และมีสมาชิก
จากรัฐสภาของรัฐควีนส์แลนด์ ได้แก่ นาย Anthony Shorten สมาชิกรัฐสภาเขต Algester และ นางสาว Freya Ostapovitch สมาชิกสภาเขต Stretton นาย Luke Smith สมาชิกรัฐสภาเขต Logan และแขกต่างประเทศ รวมทั้งชาวไทย
เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หลังจากพิธีทอดกฐินพระราชทานเสร็จสิ้นลง ในเวลา 11.30 น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลลอยกระทงร่วมกับนาย Anthony Shorten และ นาย Luke Smith ในฐานะผู้แทนจากรัฐบาลท้องถิ่น
ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเพณีลอยกระทงประสบความสำเร็จอย่างดี มีร้านอาหารไทย
เข้าร่วมงานหลายร้าน ชุมชนไทยได้ร่วมกันจัดการแสดงทางวัฒนธรรมให้กับ
ชาวออสเตรเลียได้ชมตลอดงานสามารถดึงดูดความสนใจจากประชาชนทั่วไปได้
เป็นจำนวนกว่า 10,000 คน

On 26 Octoberber 2014 at 09.00 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, attended the annual Offering the Kathina Ceremony at Wat Thai Bhuddharam, Brisbane. Ms. Pornthip Sangasri hosted the ceremony. Anthony Shorten, Member of Parliament for Algester, Ms. Freya Ostapovitch, Member for Stretton, Luke Smith, Member for Logan City Council, foreigner guests and Thai people attended the ceremony. Ambassador, together with Mr. Shorten and Mr. Smith, also jointly presided at the Offering ceremony of the Loy Kratong Festival at the temple in the afternoon.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงกุ้งของบริษัท Pacific Reef Fisheries ซึ่งได้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตกุ้งด้วยวิธีทางธรรมชาติ (Bioremediation Ecology) ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท MBD Energy Limitedเข้ามาจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้สาหร่าย
ขนาดใหญ่ (macro algae) ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนน้ำเสียอันเกิดจากการ
มีส่วนผสมของไนโตรเจนและฟอสเฟสสูง ให้แปรสภาพเป็นน้ำที่มีคุณภาพ และนำกลับไปใช้ (Recycle) เพาะเลี้ยงกุ้งได้อีก

On 27 October 2014 at 02.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited Pacific Reef Fisheries who applies the Bioremediation Ecology to prawn farming.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การวิจัยทางทะเลของรัฐบาลออสเตรเลียที่เมือง
ทาวน์สวิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ (Australian Institute of Marine Science - AIMS) และได้รับฟังการบรรยายจาก นาย David Mead ผู้จัดการทั่วไป และ Dr. Janice M. Lough ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์สภาพสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา (Ecology system) เพื่ออนุรักษ์ปะการังและสัตว์น้ำในเขตแนวปะการัง Great Barrier Reef
สถาบันฯ ได้รับเงินสนับสนุนและความร่วมมือในการทำวิจัยจากทั้งรัฐบาล มหาวิทยาลัย James Cook รวมทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

On 27 October 2014 at 09.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited Australian Institute of Marine Science (AIMS), Townsville, Queensland.

[::Photo::]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 12.15 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  พร้อมด้วย นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ และครอบครัว ได้ร่วมงานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล รัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยมีนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส 

The representative of the Royal Thai Embassy, Canberra, attended the Offering the Kathina Ceremony  at Wat Buddharangsee,  Annandale, NSW.

On 26 October 2014 at 12.15 p.m., Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché and Assistant Defence A ttaché, officials of Consul General of Thailand in Sydney, and Team Thailand in Sydney  and families attended  the Offering the Kathina Ceremony  at Wat Buddharangsee, Annandale, NSW.  Mr.Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, presided at the ceremony.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) และ น.ส. ธัญมาศ ลิมอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก เข้าร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพกับ
หน่วยงานของออสเตรเลีย อาทิ Kangan University, RMIT University สถาบันฯ มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ (1) จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ (standard) (2) ติดตามการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลีย (assessment) และ (3) จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งได้จากการประเมินผล เพื่อสร้างความร่วมมือระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้ได้
มาตรฐานสากล (curriculum) ในอนาคตอันใกล้นี้ สถาบันฯ จะจัด workshop เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพในประเทศไทย โดยจะเชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมด้วย

On 24 October 2014, Mr.Virachai Srikajon, Director General, Thailand Professional Qualification Institute, and Ms. Thunyamas Limauksorn, Assistant, called on H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador. The main purpose is to report the result of the cooperation between the institute and Australian counterparts such as Kangan University and RMIT University.

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Australian Thailand Networking dinner ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจและภาครัฐ จัดโดย นาย Richard D. Lovell ผู้จัดการทั่วไป บริษัท CP Australia, New Zealand & Pacific Islands.

On 21 October 2014 at 06.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of the Royal Thai Embassy, Canberra, and Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary, attended Australian Thailand Networking dinner which is a monthly event organized by Mr. Richard D. Lovell, General Manger, CP Australia, New Zealand & Pacific Islands company, to create networks among private and public sectors.


วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รามอบเอกสารเพื่อขอเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทย Year 11-12 ในรัฐวิกตอเรีย และเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทย เข้าร่วม
ประชุมกับผู้แทน Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย
ในกรุงแคนเบอร์ราและครอบครัวได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  โดยนิมนต์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และคณะสงฆ์รวม 7 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เวลา 10.45 น. เอกอัครราชทูตได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาโครงการ
ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียตริฯ วัดธัมมธโร ระหว่าง
วัดธัมมธโรกับ บริษัท ASURCO Contracting PYL LTD ที่อาคารศาลาไทยใน
บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งคาดว่าโครงการก่อสร้างในส่วนพระมหาธาตุเจดีย์ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2558 หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตมาริษฯ และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมพิธีทุกคน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าว และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

On 23 October 2014 at 10.00 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai embassy official, Heads of Team Thailand in Canberra and families, made merit  and offered meal to Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, and 7 monks at the residence on the occasion of Chulalongkorn Day.
The Ambassador also witnessed a contract signing on the next construction phase of Phutthawat area of Dhammadharo Temple in Lyneham.

[::Photo::]

ข่าวเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดธัมมธโร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา  พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้า
สำนักงานทีมประเทศไทยประจำ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้ร่วมงานทอด
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  และคุณสวียา พรเลิศวรัญญู เป็นเจ้าภาพ  คณะภิกษุจำนวน 21 รูป ซึ่งมีพระเทพสีลาภรณ์ (เจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์)  และพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

The Ambassador presided at the Offering the Kathina Ceremony  at  Wat Dhammadharo, Canberra.

On 19 October 2014 at 12.30 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai embassy official, Heads of Team Thailand in Canberra and families, attended the Offering the Kathina Ceremony (end of Buddhist Lent) at  Wat Dhammadharo, Canberra.  Ms. Saweeya Pornlertwarunyoo was the host of the ceremony,  21 monks including Phra Thepsilaporn, Abbot of Wat Pa Buddharangsee, Leumeah, Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, and the Head of Dhammayut  Order were present. There were 400 visitors to the event.

 

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นาย ชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ เลขานุการเอก เข้าร่วมการประชุม 14th Meeting of Council of Minister of indian Ocean Rim Association ณ นครเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 และในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชม
ศูนย์การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Research Center) ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก (University of Western Australia) และพบหารือกับนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ของออสเตรเลีย

On 8 October 2014 at 14.00 p.m., Mr. Don Pramudvinai, Deputy Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Chutintorn Kongsak, Director-General of Department of Internationl Economic Affairs, and Mr. Monsak Jangariyawong, First Secretary, attended the 14th Meeting of Council of Minister of indian Ocean Rim Association in Perth, Western Australia between 6 – 9 October 2014. During the visit Deputy Minister of Foreign Affairs visited Marine Research Center of University of Western Australia and also met Mrs. Julie Bishop, Australian Minister for Foreign Affairs and Trade.


More Activities

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEmedia@hotmail.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

For RTE photo download, please contact web master via RTEmedia@hotmail.com