Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

 

Official Holidays 2015
วันหยุดราชการประจำปี 2558

 

 

 


 


Announcement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญพี่น้องชาวไทยและครอบครัวร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เริ่มงาน 18.00 น. ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

ข่าวประชาสัมพันธ์: กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ที่กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ อายุระหว่าง 12-18 ปี ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเข้าชมสถานที่สำคัญและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ youthcamp58@gmail.com และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยตรงไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง  การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- Passportที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ระหว่างวันที่ 3 – 11  สิงหาคม 2558 ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. - 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น เลขที่ 566, Suite 301,St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004 สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 -14.00 น.ที่หมายเลขโทรศัพท์ 03 9533 9100 หรือทางอีเมล์inbox@thaiconsulatemelbourne.com  ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯจะสามารถรับคำร้องได้ประมาณ 50 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Royal Thai Honorary Consulate-General Melbourne at Suite 301, 566 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, from 3 to 11 August 2015 (except 9 August 2015) at 09.00 a.m.  – 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling 
03 9533 9100 from today until 21 July 2015, Monday – Friday at 09.30 a.m. – 02.00 p.m. or by e-mail:inbox@thaiconsulatemelbourne.com

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (แบบฟอร์ม)


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา จะใช้ Facebook page ใหม่

"Royal Thai Embassy Canberra" 

https://www.facebook.com/pages/Royal-Thai-Embassy-Canberra/557722827663746

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก Facebook page เก่า มีปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิค ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “Experience Thailand: ร่วมออกแบบประสบการณ์ประเทศไทย สร้างความประทับใจแรก” (เอกสารแนบ) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและโปสเตอร์ได้ที่ http://www.thaibiz.net/th/event-calendar/19754/

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ ตามรายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ หรือบุคคลที่มีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศตอบรับ) โดยมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้
หน่วยที่  1 สาขาวิชา Middle East Studies ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
หน่วยที่ 2 สาขาวิชา Southeast Asian Studies ระดับปริญญาโท ประเทศมาเลเซีย/ประเทศสิงคโป
ร์

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (ใบสมัคร)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ "หมายเลขโทรศัพท์ Hotline เพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน"

(รายละเอียดเพิ่มเติม1)(รายละเอียดเพิ่มเติม2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิกฟิก ครั้งที่ 12 ของไทย (12th Asia Pacific Orchid Conference: APOC12) ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสมาชิกสมาคมกล้วยไม้ต่างๆ อาทิ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย และสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย ภายใต้แนวคิด Orchids and Human Beings หรือ "กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ" โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apoc12.com

ข่าวสารนิเทศ

การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

(MERS)

 

12th International Mathematics and Science Olympiad 2015 (IMSO 2015) 1-7 November 2015 Pathum Thani, Thailand
http://khangkhun.obec.go.th

 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิเทศสหการปฏิบัติการ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องการให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน
(เฉพาะที่ประเทศไทย)

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

 

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
เรื่อง การปิดทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เป็นการชั่วคราว

Royal Thai Embassy, Canberra
Notice: Temporary Closure of
The Royal Thai Consulate-General in Brisbane

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::More information::]


More Announcement ...


Activities

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.00 น  .นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมงาน  “Reckless Valour Opening Night Reception” รอบปฐมฤกษ์ ที่ Canberra Theatre Playhouse กรุงแคนเบอร์รา การแสดงเต้นร่วมสมัย 'Reckless Valour' โดยคณะQuantum Leap มีนักเต้นเยาวชนไทย 3 คน จากสถาบัน Bangkok Dance ได้แก่ น.ส. นันทิกานต์ แก้วเกิด น.ส. มณฑริกา จันทกานต์ และ น.ส. ชนมน จันทร์แสงสุก ได้รับเชิญเดินทางมาร่วมแสดงด้วย โดยการแสดงรอบปกติจะมีขึ้นที่โรงละคร Canberra Theatre Playhouse ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558

On 29 July 2015 at 7.00 p.m. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, and Royal Thai Embassy officials attended ‘Reckless Valour’ Opening Night Reception at Canberra Theatre Playhouse, Canberra. The contemporary dance 'Reckless Valour’ by Quantum Leap Youth Dance Ensemble features 3 young Thai dancers from Bangkok Dance Academy namely Ms. Nanthikarn Kaewkird, Ms. Montarika Jantakan, and Ms. Chanamon Junsangsook.
Reckless Valour is showing at Canberra Theatre Playhouse from 30 July – 1 August 2015.

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา ได้พบกับคณะกรรมการสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) Australia-Thailand Association (Canberra) - ATA นำโดยนาย Roy Clogstoun ประธานสมาคมฯ และนาย Fred Cook รองประธานสมาคมฯ  ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณ ATA ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนไทยและ Friends of Thailand ตลอดจนช่วยส่งเสริมประเทศไทยและความเป็นไทยในออสเตรเลีย ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับประชาชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดสนิทสนมไทย – ออสเตรเลียในภาพรวม และย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ATA ในอนาคต


On 29 July 2015,  Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor and Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, met with the Australia -Thailand Association (Canberra) - ATA committee members led by Mr. Roy Clogstoun, President and Mr. Fred Cook, Vice President.

On this occasion, the Ambassador thanked ATA for its role in bridging the Thai community and Friends of Thailand in Canberra and also for promoting Thailand and “Thainess” in Australia. People-to-people relations is an important foundation for a close and cordial relations and cooperation between Thailand and Australia. The Ambassador also stressed that the Embassy is ready and pleased to support ATA activities in the future.


วันที่ 23 กรกฎาคม 2558  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นาง Mandy-Jane Giannopoulous กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครแอดิเลด และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. the Hon. Mr. Hieu Van Le AO ผู้สำเร็จราชการ (Governor) รัฐเซาท์ออสเตรเลีย และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการรัฐ เซาท์ออสเตรเลีย  
ในโอกาสการเยือนรัฐเซาท์ออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23- 24 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ยังได้พบหารือกับ Hon. Martin Hamilton-Smith MP รัฐมนตรีการลงทุนและการค้า รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้แก่ Adelaide Festival Centre, Department of State Development, Primary Industries and Regions SA. และร่วมพบปะชุมชนไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลียอีกด้วย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนา “New Business Models, New Opportunities, New Markets” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ที่นครซิดนีย์ และ นครแอดิเลด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในวันที่ 22 และ 24 กรกฎาคม 2558 ตามลำดับ

On 23 July 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, with Ms. Mandy-Jane Giannopoulous, Honorary Consul of Thailand in Adelaide, and Mr. Monsak Jangariyawong, Counsellor, paid a courtesy call to H.E. Hon. Mr. Hieu Van Le AO, Governor of South Australia, and later joined a luncheon in his honour at the Governor’s residence.
During his official visit to South Australia between 23- 24 July 2015, the Ambassador met with the Hon. Martin Hamilton-Smith MP, Minister of Investment and Trade of South Australia, the representatives from South Australia’s organizations; Adelaide Festival Centre, Department of State Development, Primary Industries and Regions SA, and also met with the Thai communities in South Australia.
Furthermore, the Ambassador gave the opening remarks at the “New Business Models, New Opportunities, New Markets” seminar, organized by Thailand Board of Investment (BOI), Sydney Office, in Sydney and Adelaide to promote Thai investment and trade cooperation in NSW and SA.

[ :: Photo :: ]

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.45 น.  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และภริยา  พร้อมด้วยนาวาเอก อภิชัย  สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และนางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว กงสุลร่วมงานตักบาตรพระนานาชาติ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมจัดโดยมูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษา สมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลียและองค์กรพุทธหลากนิกายและเชื้อชาติในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ลาน Freedom Plaza เมือง Cabramatta รัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยมีพระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ ประธานสมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฯลฯ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ร่วมงานประเพณีสำคัญครั้งนี้ประมาณ 200 คน

[ :: Photo :: ]

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  เวลา 18.30 น.  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  นาวาอากาศเอก อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารอากาศ  พันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก  นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง  ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสที่นาย Scott Dewar อธิบดีกรมนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแด่ พลเอก สมหาย เกาฏีระ เสนาธิการทหาร และพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองเสนาธิการทหาร และคณะรวม 16 คน ซึ่งเดินทางเยือนกรุงแคนเบอร์รา เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประสานงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยและออสเตรเลีย ประจำปี 2558 (2015 Joint Australia- Thailand Defence Coordination Committee : JATDCC 2015) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม Hyatt Hotel Canberra กรุงแคนเบอร์รา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  พันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก   และนายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่  พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์  รองเสนาธิการทหารบก และคณะ รวม 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ และตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารแก่นาย Gary Barnes และนาง Ruth Osborne ผู้บริหารของ QL2 Dance Inc. น.ส. นันทิกานต์ แก้วเกิด น.ส. มณฑริกา จันทกานต์ และ น.ส. ชนมน จันทร์แสงสุก นักเต้นเยาวชนไทย 3 คน จากสถาบัน Bangkok Dance เดินทางมาร่วมแสดงการเต้นร่วมสมัย “ Reckless Valour” ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ที่ Canberra Theatre Centre กรุงแคนเบอร์รา(สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเข้าชมที่ WWW.CANBERRATHEATRECENTRE.COM.AU หรือ โทร. 02 6275 2700)

On 15 July 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, hosted a lunch for Mr. Gary Barnes, Mrs. Ruth Osborne, Mr. James Batchelor from QL2 Dance Inc. and 3 young Thai dancers from Bangkok Dance Academy namely Ms. Nanthikarn Kaewkird, Ms. Montarika Jantakan, and Ms. Chanamon Junsangsook, who will perform in “Reckless Valour” contemporary dance show from 29 July – 1 August 2015 at Canberra Theatre Centre.
(Booking information is WWW.CANBERRATHEATRECENTRE.COM.AU or Tel. 02 6275 2700

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อรักษาการผู้สำเร็จราชการหมู่เกาะโซโลมอน
เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ  Justice Mr. Francis Mwanesalua รักษาการผู้สำเร็จราชการหมู่เกาะโซโลมอน ณ ทำเนียบผู้สำเร็จราชการ กรุงโฮนีอารา ประเทศหมู่เกาะโซโลมอนตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำหมู่เกาะโซโลมอน อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

ในโอกาสการเยือนหมู่เกาะโซโลมอนระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Hon. Manasseh D. Sogavare นายกรัฐมนตรี และ Hon. Peter S Agovaka (MP) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ โดยได้หารือถึงลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ในสาขาการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร และการท่องเที่ยว โอกาสทางการค้าระหว่างกันรวมทั้งการขอเสียงและแลกเสียงระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งไทยขอรับการสนับสนุนจากหมู่เกาะโซโลมอนในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 61 ของไทย

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีฉลองเอกราชครบรอบ 37 ปี ของหมู่เกาะโซโลมอน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาธรรมชัยที่ 65 สำนักสงฆ์ไทย (วัดธรรมกาย)ในโซโลมอนและได้พบสนทนากับคนไทยที่ทำงานในหมู่เกาะโซโลมอนจำนวนกว่า 20 คน ที่แคมป์ของบริษัทซีบอร์ดฯ บริเวณท่าเรือกรุงโฮนีอาราด้วย

[ :: Photo :: ]

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาสน์ตราตั้งต่อ H.E. Sir Ratu Epeli Nailatikau ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิ ณ ทำเนียบรัฐบาลตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิจิ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูต ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐฟิจิระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Ratu Inoke Kubuabola รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาย Inia B. Seruiratu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิจิ และนาย Amena Yauvoli เลขาธิการของ Pacific Islands Development Forum – PIDF โดยได้หารือถึงลู่ทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการเกษตร นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบปะกับ Investment Fiji และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฟิจิ เพื่อหารือถึงแนวทางในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น

ในระหว่างการเยือนฟิจิครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่กรุงซูวา และได้เยี่ยมนักโทษไทย ที่เรือนจำ Naboro ด้วย

[ :: Photo :: ]

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวม 74 คน ร่วมโครงการการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 จัดโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก เป็นผู้บรรยายสรุปแก่คณะ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม และผู้ได้รับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (ยธส.6) รวมประมาณ 50 คน นำโดยนายวัลลภ นาคบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา เป็นผู้บรรยายให้แก่คณะ คณะฯ มีกำหนดการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย ที่กรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2558

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 18.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และข้าราชการสถานทูตฯ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไทย ประกอบด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และกลุ่มงานความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ที่นครเมลเบิร์นและกรุงแคนเบอร์ราระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2558

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ พล.ต. ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.อ. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ และ น.อ. ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเดินทางมาสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทางยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียที่นครซิดนีย์ กรุงแคนเบอร์ราและนครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 21-26 มิถุนายน 2558 โดยมีนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการพบหารือดังกล่าวด้วย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน  2558  นายจิระชัย  ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูตประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาง Bronwyn Bishop ประธานสภาผู้แทนราษฎรออสเตรเลีย ในโอกาสดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ออสเตรเลีย และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย

On 22 June 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, paid a courtesy call on The Hon. Bronwyn Bishop MP, Speaker of the House of Representatives during which both sides discussed bilateral relations and cooperation between Thailand and Australia in areas such as trade and investment, tourism as well as cooperation in parliamentary framework.

วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย
กรุงแคนเบอร์ราทำบุญเลี้ยงพระที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ต่อมาในเวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะทีมประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาส ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ วัดธัมมธโร ครั้งที่ 2/2558
ที่วัดธัมมธโร เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ และหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในขั้นต่อไป คาดว่าการก่อสร้างในส่วนของพระมหาธาตุเจดีย์จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 2 มิถุนายน  2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับพระอรรจกิจโกศล รองเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตติยาลัยและที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 3R และคณะผู้บริหารมูลนิธิ 3R เดินทางเยือนออสเตรเลียเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558 คณะได้ศึกษาดูงานและหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนของไทยและต่างประเทศที่หน่วยงานต่าง ๆ ของออสเตรเลีย อาทิ สถานที่จัดการขยะของ ACT Territory and Municipal Services, Sydney Water และ Melbourne Water ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ จิระชัยฯ พร้อมด้วยน.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ ที่ปรึกษา ได้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียให้แก่คณะด้วย

[ :: Photo :: ]

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะผู้บังคับบัญชา และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๙๓ ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในโอกาสนี้ Dr. John Blaxland อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาวุโสประจำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “History of Australian Defence Forces” กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 70 คน รวมทั้งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และกัมพูชา ประจำกรุงแคนเบอร์รา อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย และศิษย์เก่าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

[ :: Photo :: ]

นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมให้การต้อนรับนายโจเซเอีย โวเรเก ไบนีมารามา นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิและภริยา ในการเดินทางเยือนประเทศไทย (Working Visit) ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2558 และเข้าร่วมการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีฟิจิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ในสาขาอ้อย น้ำตาล น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ประมง พลังงานทดแทน และการท่องเที่ยว โอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน และการจัดทำความตกลงระหว่างกัน  รวมทั้งการขอเสียงและแลกเสียงระหว่างกันในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งไทยขอรับการสนับสนุนจากฟิจิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 61 ของไทย

ระหว่างการเยือน นายกรัฐมนตรีฟิจิจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) สมัยที่ 71 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม ที่กรุงเทพฯ การประชุม Thailand – Pacific Island Countries Forum ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม และจะได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร บริษัทน้ำตาลมิตรผล บริษัท น้ำมันมะพร้าวไทย และบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ ด้วย

ฟิจิเป็น 1 ใน 4 ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีเขตอาณาครอบคลุมดูแล (อีก 3 ประเทศ คือ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู) ไทยและฟิจิ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ฟิจิเป็นประเทศที่ไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศดำเนินไปด้วยดี มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหลายโอกาส อาทิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนฟิจิ ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศหมู่เกาะต่างๆ ในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ ระหว่างวันที่ 15-25 เมษายน 2539 การเดินทางเยือนไทยของประธานาธิบดีฟิจิ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Water Summit เป็นต้น


 

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดพุทธรังษี สแตนมอร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย พันเอก นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ  นายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  และครอบครัว  ได้เข้าร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 40 ปีการก่อตั้งวัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ซึ่งเป็นวัดพุทธศาสนาไทยแห่งแรกในประเทศออสเตรเลีย ที่วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่และคณะสงฆ์จากประเทศไทยและวัดต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ร่วมพิธีประมาณ 50 รูป นำโดยพระพรหมมุนี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีพุทธศาสนิกชนจากรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียและจากประเทศไทยเข้าร่วมงานพิธีสำคัญครั้งนี้อย่างเนืองแน่นประมาณ 1,500 คน  ทั้งนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558  วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ ได้จัดงานพิธีทางพุทธศาสนาที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   พิธีเปิดป้ายอาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช   พิธีเทศน์มหาชาติทำนองหลวง ฉลองวัดครบรอบ 40 ปี โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา และพระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี  รวมทั้งพิธีอุปสมบทกุลบุตรฉลองอุโบสถอีกด้วย

[ :: Photo :: ]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลีย ที่สนามกอล์ฟ Moore Park นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และค่ำวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งแสดงความยินดีกับนายสุทธิพงษ์ สุธนธัญญากร นายกสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลีย พร้อมผู้บริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

On 17 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, officials from the Royal Thai Embassy, Royal Thai Consulate-General in Sydney and Team Thailand in Canberra and Sydney participated in the Championship Cup 2015 which organized by Thai Golf Association of Australia at Moore Park Golf Course, Sydney, NSW.  During the dinner reception, members of Thai Golf Association of Australia expressed their warm welcome to Ambassador Punkrasin as well as congratulated him for his appointment as Ambassador of Thailand to Australia.  At the same time, they congratulated Mr. Suttipong Sutontanyakorn on his appointment as a new President of Thai Golf Association for 2015-2017 and new board members.

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University - ANU) ที่มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ANU ASEAN Society และสมาคมนักศึกษาไทย ANU มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน


On 15 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, and the Royal Thai Embassy officials welcomed a group of students from the Australian National University (ANU) and gave a briefing on Thailand - Australia relations and the Embassy’s role to promote cooperation between the two countries. This event was co-organized by ANU ASEAN Society and ANU Thai Association. There were 20 students participated in the event.

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นางอินทรานี สุมาวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศฝ่าย 2 และนางพิณทิพย์ ลีลาเกรียงศักดิ์ ศรีสนิท อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำเชิญของสำนักงานอัยการสูงสุดออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานดังกล่าวด้วย ภายหลังเส็จสิ้นภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รา คณะจากสำนักงานอัยการสูงสุดมีกำหนดการเดินทางต่อไปนครเมลเบิร์นเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษไทย

On 14 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, hosted a dinner for Mrs. Intranee Sumawong, Executive Director of International Affairs Department, and Mrs. Pinthip Leelakriangsak Srisanit, Prosecutor, Office of Attorney General of Thailand, at his residence.  They were invited by the Attorney-General’s Department of Australia to attend “the Information Sharing Exchange on Extradition and Mutual Assistance.”  After the meeting in Canberra, they are going to Melbourne to visit Thai prisoners.

 

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.40 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงแคนเบอร์รา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำออสเตรเลีย และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

Thai Ambassador to Australia presented the Letter of Credence to the Governor – General of Australia

On 13 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador-Designate of Thailand to Australia, presented his Letter of Credence appointing him as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Commonwealth of Australia to His Excellency General the Honourable Sir Peter Cosgrove, Governor-General of the Commonwealth of Australia at the Government House in Canberra.  He was accompanied to the ceremony by
his wife Mrs. Kanyaratana Punkrasin, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister at the Royal Thai Embassy, Colonel Nonthawat Pakdipongpitchaya, Army Attache and Assistant Defence Attache, and Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. นายวาทยุทธ  วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์  ที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน  “ASEAN Goes to School” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา 10 ประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Melrose และโรงเรียน Mount Stromlo  กรุงแคนเบอร์รา 40 คน เข้าร่วม ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม อาหารประจำชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดบูธของแต่ละประเทศด้วย

On 13 May 2015, at 9.30 a.m., Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, and Mr. Monsak Jangariyawong, Counsellor, joined the “ASEAN Goes to School” event which was jointly organised  by the Embassies of 10 ASEAN member countries at the Embassy of the Republic of Indonesia in Canberra. There were presentation about ASEAN, cultural displays and performances, handicrafts, national food and information booths from ASEAN countries. 40 students from Melrose High School and Mount Stromlo High School participated in the event.   

[ :: Photo :: ]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นางจูลี่ บิชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในการเยือนครั้งนี้ นางบิชอบได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้หารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งความร่วมมือในเรื่องปัญหาข้ามชาติ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ นางบิชอบได้เป็นประธานร่วมกับพลเอกธนศักดิ์ฯ ในพิธีเปิดโครงการ New Colombo Plan ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในหมู่ประชาชนออสเตรเลียโดยการให้ทุนแก่นักศึกษาออสเตรเลียไปทำการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค จำนวน 32 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีนักศึกษาออสเตรเลียเดินทางมาศึกษา ทำวิจัย และฝึกงานที่ประเทศไทยจำนวน 161 คน

[ :: Photo :: ]

นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 หัวข้อหลักของการประชุม คือ  “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นโอกาสพบหารือกับผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การประสานงาน และการทำงานอย่างมีบูรณาการ

ภายหลังการประชุมฯ เอกอัครราชทูตจิระชัยฯ จะร่วมเตรียมการต้อนรับนาง Julie Bishop รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และจะเข้าร่วมการหารือข้อราชการระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนาง Bishop ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลียในทุกมิติ และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองประเทศ

"การบริจาคเงินแก่สาธารณรัฐวานูอาตูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก
พายุไซโคลนแพม 
(Pam)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบปะกับนาย Kalfau George Kaloris เอกอัครราชทูตวานูอาตู
ที่สถานเอกอัครราชทูตวานูอาตู ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อมอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทย จำนวน 
30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่รัฐบาลวานูอาตูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนแพม (Pam) ระดับ 5 ที่พัดผ่านวานูอาตูเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งสร้างความเสียหายและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีของวานูอาตู โดยก่อนหน้านี้ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีสารแสดงความเสียใจถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศวานูอาตูอย่างเป็นทางการ โดยส่งผ่าน
สถานเอกอัครราชทูตไทยและวานูอาตูด้วย"

"The Financial Donation to support the Government of Vanuatu in the aftermath of Tropical Cyclone Pam

On 17 April 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador-designate of Thailand to Vanuatu, met with H.E. Mr. Kalfau George Kaloris, High Commissioner of Vanuatu in Canberra, to present the financial donation from the Royal Thai Government in the amount of US$30,000 to Vanuatu’s Government for supporting its relief efforts and assistance to the people of Vanuatu following the aftermath of Tropical Cyclone Pam.  This cyclone caused a great destruction and considered to be one of the most severe storm in Vanuatu.  The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign of Thailand have also conveyed a message of condolence to the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vanuatu."


วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. นายจิระชัยปั้นกระษิณเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และภริยา  พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภริยา พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยกรุงแคนเบอร์รา ร่วมงาน
เทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ในงานดังกล่าว มีการทำบุญ
ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่และออกร้านขายอาหารไทย ซึ่งทีมประเทศไทย
ได้ร่วมออกร้านเพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบทุนโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิม
พระเกียรติฯ ด้วย


On Sunday 12th April 2014 from 10.00 a.m. to 4.00 p.m., Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand and spouse, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché and spouse, Colonel Nonthawat Pakdipongpitchaya, Army Attaché and spouse and Team Thailand in Canberra attended the Songkran Festival (Thai Food Fair) at Dhammadharo Temple in Canberra. There were various types of activities such as merit-making, praying and offering meal to monks. Team Thailand also participated in Thai Food stalls to raise fund for the construction of Phutthawat area of Dhammadharo Temple.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตและภริยา
นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ
และภริยา นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประจำกรุงแคนเบอร์รา 10 ประเทศ ในนาม "ASEAN Canberra Committee" เข้าร่วมงานเทศกาลวิ่งออสเตรเลีย
(Australian Running Festival) ประจำปี 2558 ประเภท 5 กิโลเมตร นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านสังคมของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา (ASEAN Can Com) เพื่อสนับสนุนเทศกาลวิ่งระยะไกลของออสเตรเลีย ซึ่งจัดที่กรุงแคนเบอร์รา ตั้งแต่ปี 2519 ติดต่อกันเป็นปีที่ 40 และปีนี้คณะกรรมการ
อาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ Heart Foundation ของออสเตรเลียด้วย

On 11 April 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand,  Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché, and their spouses, Royal Thai Embassy officials together with ASEAN Ambassadors and Embassies’ officials represented the “ASEAN Canberra Committee” in the “Australian Running Festival 2015”.

The participation in this event was to support the Australian Running Festival which celebrated its 40th anniversary this year. On this occasion, the ASEAN Canberra Committee also made a donation to the Heart Foundation of Australia.

[ :: Photo :: ]

การบรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์ให้เด็กอนุบาล
วันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากโรงเรียน
อนุบาล Deakin Preschool กรุงแคนเบอร์ราให้บรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์หรือ
วันปีใหม่ไทยให้กับเด็กอนุบาล จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
เด็กออสเตรเลียได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันงดงามของไทย และตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นพหุสังคมในออสเตรเลีย นายธนบดีฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อื่น ๆ ของไทย อาทิ อาหาร มวยไทย และภาษาไทย พร้อมกับฉายวีดีทัศน์การเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยให้เด็ก ๆ ชม นอกจากนี้ ได้เชิญชวนอาจารย์ไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดธัมมธโร ในวันที่ 12 เมษายน ด้วย

Storytelling on Songkran Festival for Preschool Kids
On 9 April 2014, Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary of the Royal Thai Embassy was invited by Deakin Preschool to tell story about Songkran Festival or Thai New Year Celebration for 20 preschool kids.  This activity allowed the Australian kids to learn more about Thai culture as well as supported the multi-cultural society that ACT Government tried to promote.  Mr. Joothong also explained about other world renowned character of Thainess such as Thai Foods, Muay Thai and Thai language as well as showed a short video clip on water playing during Songkran Festival.  In addition, he invited teachers to visit the Songkran Festival in Canberra on 12 April 2014 at Dhammadharo Temple.  

   

[ :: Photo :: ]

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีทำบุญและพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ที่วัดธัมมธโร โดยนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและครอบครัวพุทธศาสนิกชนชาวไทยและ
ออสเตรเลียในกรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐใกล้เคียง ร่วมงาน
พิธีสำคัญครั้งนี้ประมาณ 100 คน

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ร่วมกับนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทน
ทางการทูตจากประเทศต่าง ๆ รวมเกือบ 80 ประเทศ โดยนาง Julie Bishop
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้นำคณะ ในระหว่าง
การเยือนคณะได้พบหารือกับนาย Hieu Van Le ผู้ว่าการรัฐ นาย Jay Weatherill มุขมนตรี (Premier) และนักธุรกิจสำคัญของรัฐเซาท์ออสเตรเลียด้วย

Ambassador of Thailand visited South Australia on a trip hosted by the Hon. Julie Bishop, Australian Minister for Foreign Affairs
On 19 – 21 March 2015, H.E. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, along with almost 80 Heads of Diplomatic Mission, visited South Australia on a trip hosted by the Hon. Julie Bishop, Minister for Foreign Affairs. During the visit, the delegation met with the Hon. Hieu Van Le, Governor of South Australia, the Hon. Jay Weatherill, Premier of South Australia, and leading businessmen of the state.
The visit provided an opportunity for the delegation to learn of the vast potential of South Australia, the Hon. Bishop’s state of origin, particularly as the centre of high-value agriculture. The delegation visited the South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), received briefing on the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) which puts Australia’s agricultural innovation system to improve the productivity and profitability of agricultural systems in the Asia-Pacific countries especially the Pacific Islands, and met with local producers and sampled agricultural products at the South Australian Trade Fair. On the last day, the Head of Diplomatic Missions visited the Kangaroo Island and were briefed on the success of ecotourism and conservation in the area.  

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 28 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต
นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ ทหารอากาศ
พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ร่วมงาน “International Day” ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรออสเตรเลีย (Australian Defence College) กรุงแคนเบอร์รา มีผู้เข้าชมและร่วมงานประมาณ 2,000 คน

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 27 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดงาน
เลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาไทยในกรุงแคนเบอร์ราและสมาชิกสมาคม
ออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) หรือ Australia-Thailand Association, Canberra (ATA) ในงานดังกล่าวสมาชิก ATA และนักศึกษาจาก Australia National University (ANU) และ University of Canberra ได้ทำความรู้จักกับเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ  ซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่ และยังเป็นโอกาสให้สมาชิก ATA และนักศึกษาทำความรู้จักคุ้นเคยกัน เพื่อประโยชน์
ในการสร้างเครือข่ายและการร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต มีผู้เข้าร่วม
งานประมาณ 70 คน

On 27 March 2015, The Royal Thai Embassy, Canberra, hosted a gathering dinner for Thai students in Canberra and the Australia-Thailand Association, Canberra (ATA). In this event, the Thai students and members of ATA met with Ambassador Chirachai Punkrasin, who recently assumed his duty in Australia. This gathering also provided an opportunity for ATA members and Thai students to get to know each other better which contributes to network-building and cooperation in the future. More than 70 people attended this event.


วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก (หัวหน้าฝ่ายกงสุล) เดินทางไปเยี่ยม    น.ส. พรพิมล ไตรมิตรภาพ นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ที่นครบริสเบน ซึ่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
ที่ศรีษะเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล Royal Brisbane แผนกประสาทวิทยา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียได้ประสาน
ให้กลุ่มนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันไปเยี่ยม และแจ้งการขาดเรียน
ให้ทางมหาวิทยาลัยทราบแล้ว และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานกับ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเรื่องการออกวีซ่าให้น้องสาวและ
ญาติเดินทางมาเยี่ยม น.ส. พรพิมลฯ ขณะนี้ น.ส. พรพิมลฯ มีอาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าจะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์

On 26 March 2015, Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary (Consular Officer), Royal Thai Embassy in Canberra, visited Miss Pornpimol Traimittapap, Thai student at Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, who is suffering a severe brain injuries resulting from accident on 21 March 2015.  She is currently being treated at Neurology Section of the Royal Brisbane Hospital.  Since the accident, the Office of Educational Affairs of the Royal Thai Embassy has informed the Student Groups of QUT to visit Miss Traimittapap at the hospital as well as inform the university of her absence.  The Embassy has coordinate with Australia Embassy in Bangkok to issue visa to issued a Note Verbale to her family members who wish to come to visit her in Australia.  At present, Miss Traimittapap seems to recover very well.  She is expected to stay in the hospital for 1-2 more weeks.

 

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 – 20.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของ Thai-Australian Military Alumni Association (T-AMAA) ที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี พลโท สีหนาท วงศาโรจน์
เจ้ากรมข่าวทหาร ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองไทย-ออสเตรเลีย และพลจัตวา จอห์น โจเซฟ แม็คเคนซี ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กองนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมเครือ
รัฐออสเตรเลียให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย 

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 19 มีนาคม 2558 นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ซึ่งเดินทางไปราชการที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2558) นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา
และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำฤดูใบไม้ร่วงของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) หรือ
Australia-Thailand Association, Canberra (ATA) ที่ร้านอาหารไทย CocoNine กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนาย Roy Clogstoun นายกสมาคม ATA พร้อมผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ ร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

On 19 March 2015, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister (representing Ambassador Chirachai Punkrasin who is on an official trip to South Australia from 19 – 22 March 2015),
Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, and 
Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary, attended the  ATA (Australia-Thailand Association, Canberra) autumn dinner at CocoNine Restaurant in Canberra. The dinner was also attended by
Mr. Roy Clogstoun, President of ATA, the ATA Committee and more than 60 ATA members

วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยภริยา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท Tangola ที่เมือง Mordiallocรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าอาหารไทย
ให้แก่ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ในรัฐวิกตอเรีย มีนาย Rob Fraser กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

ต่อมาเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้บริหารบริษัทของไทย
ในรัฐวิกตอเรีย ได้แก่ บริษัท
Mega Lifesciences, Sammitr Motors, SinghAus, Aeroklas และ Tangola โดยมี Dr. Simon Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครเมลเบิร์น เป็นเจ้าภาพ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า
บริษัทของไทยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญของความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย  สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายที่เปิดกว้างและพร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากภาคธุรกิจ และจะผลักดันให้บริษัทออสเตรเลียเข้าไปลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ในโอกาสเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมที่ทำการ
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ และหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ ด้วย

On 16 March 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand and spouse, and
Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, visited Tangola Company, a specialist wholesale supplier of Thai groceries that primarily serves the Thai restaurants of Victoria, in Mordialloc, Victoria. Mr. Rob Fraser,
managing director, welcomed the group.

Then, the Ambassador attended a luncheon hosted by Dr. Simon Wallace, Honorary Consul –General in  Melbourne, with the executives of Thai companies in Victoria including Mega Lifesciences, Sammitr Motors, SinghAus, Aeroklas and Tangola. The Ambassador remarked  that Thai companies played an important role in promoting trade and investment relations between Thailand and Australia. H.E. Mr. Chirachai emphasized that the Royal Thai Embassy is open for comments and suggestions from the business sector and is working to increase outbound Australian investment in Thailand.

On this occasion, the Ambassador also visited the Office of the Royal Thai Consulate-General in Melbourne and had discussion with the Honorary Consul-General.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 15 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภรรยา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Thailand Culture and Food Festival ครั้งที่ 12 ที่ Federation Square นครเมลเบิร์น โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีสงฆ์ โดยพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทำบุญตักบาตร
และรับฟังเทศน์จากพระอาจารย์แดน กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธโพธิวัน เมืองวอร์เบอร์ตัน นครเมลเบิร์นโดยเอกอัครราชทูตจิระชัยฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดงานร่วมกับ Dr. Simon Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น
และนาย Chin Tan ประธานคณะกรรมาธิการพหุวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรีย
ภายในงานมีการจำลองหมู่บ้านไทย โดยจัดแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การร้อยมาลัย ทำขนมไทย และแกะสลักผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตมวยไทย การออกร้านโดยร้านอาหารไทยในเมลเบิร์น และการสาธิตการประกอบอาหารไทย
โดยนาย Duncan Robertson เชฟชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง

ในโอกาสกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่าการจัดงานเทศกาลไทยที่
นครเมลเบิร์นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันของชุมชนไทยตลอดจนความตั้งใจของชุมชนไทยที่จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทแข็งขัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยได้จัดงานและร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย ในออสเตรเลียเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะที่นครซิดนีย์ นครเมลเบิร์น นครโฮบาร์ต กรุงแคนเบอร์รา และนครบริสเบน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง นับเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศ
ไทยกับออสเตรเลีย โดยผ่านสื่อวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และอาหารไทย


[ :: Photo :: ]

วันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นาย Robert Kok สมาชิกสภาเทศบาลนครซิดนีย์ และนางสาว Michelle Weiss ผู้บริหาร Sydney Harbour Foreshore Authority เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 8 ที่ Tambalong Park, Darling Harbour ภายในงานมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระและรดน้ำผู้ใหญ่ การออกร้านของอาหารไทย สินค้าไทย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และมวยไทย
ในโอกาสกล่าวเปิดงาน
เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า การจัดงานเทศกาลไทยที่นครซิดนีย์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงการร่วมแรงร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไทย ตลอดจนความ
ตั้งใจของชุมชนไทยที่จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทแข็งขันในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานและร่วม
สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยในออสเตรเลียเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะที่นครซิดนีย์ นครเมลเบิร์น นครโฮบาร์ต กรุงแคนเบอร์รา และนครบริสเบน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับ
ประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย โดยผ่านสื่อวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และอาหารไทย[ :: Photo :: ]

วันที่12 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยภริยา นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยภริยาทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรส  ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง
วันกองทัพไทย
 ณ ศาลาไทยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีพลอากาศโท GeoffBrown ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกล่าวเปิดงานในนาม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมีนายทหารระดับสูงของออสเตรเลีย อาทิ พลเรือโท 

Tim Barrett ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลตรี Rick Burr รองผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงเอกอัครราชทูตและผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่าง ๆ พร้อมคู่สมรส
เข้าร่วมงาน 
โดยที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของ ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps)ที่กองกำลังทหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรแกลลิโปลี
ภายในงานมีการนำเสนอ
วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ของทหารไทย
เพื่อให้
สอดคล้องกับโอกาสดังกล่าว

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และ นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรม“In The Light”
โดย อาจารย์กริน คณาคงเพชร จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ School of Art Gallery มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) กรุงแคนเบอร์รา โดยนาง Denise Ferris หัวหน้าภาควิชาศิลปะ และนาง Wendy Teakel หัวหน้าสาขาประติมากรรม ANU ให้การต้อนรับ

อาจารย์กรินคณาฯ เดินทางมา ANU ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง ANU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า 20 ปี นาง Ferris แจ้งว่าภาควิชาศิลปะมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเอเชีย และประสงค์จะขยายความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย รวมถึงการส่งนักศึกษาไปประเทศไทยภายใต้โครงการ New Colombo Plan ของรัฐบาลออสเตรเลียในอนาคต

นิทรรศการ “In The Light” จะจัดแสดงที่ School of Art Gallery จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2558

On 11 March 2015 at 06.00 p.m., H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand,
Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, and Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, attended an opening reception of the exhibition “In The Light” by Ms. Krynkana Kongpetch at
the School of Art Gallery, Australia National University (ANU).

Ms. Kongpetch, who is a lecturer in Art Theory and Sculpture at Chiang Mai University, Thailand, has been in residence at the ANU School of Art Sculpture Workshop as part of the longstanding exchange program between the two universities.

The exhibition “In The Light” continues until 21 March 2015 at the School of Art Gallery, ANU.

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558  เวลา 18.30 – 20.30 น.  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยา  พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  และนาง Nina Yee ประธานศูนย์พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม โพธิกุสุมา (Bodhikusuma Buddhist & Meditation Centre) ที่นครซิดนีย์ และครอบครัว ได้ร่วมงานรำลึกวันมาฆะบูชา ที่วัดป่าโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery) เมือง Wilton รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยร่วมพิธีสวดมนต์ ภาวนาสมาธิ รับศีล รับพร ตลอดจนร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมประมาณ 50 คน  ร่วมพิธีเดินเวียนเทียนรอบสระน้ำ “มุจจลินท์” (Muchalinda Dam) ภายในวัดซึ่งมีพระประธานประดิษฐานอยู่บนสะพานทอด อยู่เหนือสระน้ำ  โดยมีคณะภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธในออสเตรเลีย 4 รูป ซึ่งมี พระเทพสีลาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี  ลูเมียห์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ 

ในโอกาสนี้  พระเทพสีลาภรณ์ ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็น วันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยและชาวพุทธ ทั่วโลกเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน หรือที่ชาวไทยรู้จักกันดีว่า  “จาตุรงคสันนิบาต” หมายถึง การประชุมที่ประกอบ ด้วยองค์ 4 คือ 1) พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกัน  2) ท่านเหล่านั้นอุปสมบทจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)  3) ท่านเหล่านั้นมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย  4) ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย  และในโอกาสดังกล่าว องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์เหล่านี้

วัดป่าโพธิศรัทธา (295 Wilton Rd, Wilton, NSW) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ได้มีพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานมาให้ ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี (3 ตุลาคม 2556) ทั้งนี้  ที่วัดป่าโพธิศรัทธากำหนดจะจัด พิธีทางศาสนาเพื่อ เฉลิมลองในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ศกนี้


More Activities

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEcenter@outlook.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

For RTE photo download, please contact web master via RTEcenter@outlook.com