Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

Official Holidays 2015
วันหยุดราชการประจำปี 2558

 

Events

 


 


Announcement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

The Royal Thai Embassy, Canberra, cordially invite you to the celebration on the occasion of the 87th Birthday of His Majesty The King on Sunday 23rd November 2014 at 6 p.m. at Sala Thai, Royal Thai Embassy, Canberra.

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เลขที่ 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102 สามารถติดต่อขอนัดหมายเวลาได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 07 3846 7771 หรือทางอีเมล์ : admin@thaiconsulate.org ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้องได้ประมาณ 45 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at Royal Thai Honorary Consulate-General, Brisbane, 87 Annerley Road, South Brisbane, QLD 4102, on 17-20 November 2014 between 09.00 a.m. to 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling
07 3846 7771 or email: admin@thaiconsulate.org, Monday to Friday from 09.30 a.m. to 02.00 p.m. The mobile consular service will be able to proceed approximately 45 passports per day.

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

คณะสงฆ์ในประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเทศน์มหาชาติสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดญาณประทีป นครโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557 เพื่อสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดญาณประทีป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
บริษัทมาลัยทราเวลได้จัดแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืนในราคาเริ่มต้น AUD 890 ผู้ที่สนใจสามารถจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่
โทร. 02 9211 9162  มือถือ 0421 244 200 
อีเมล์ info@malaitravel.mygbiz.com

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคทำบุญได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเฉพาะกิจของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

The Dhammayut Order in New Zealand and Australia together with the Royal Thai Embassy in Wellington and in Canberra would like to invite all Buddhists and friends of Buddhists to attend the sermon of the Lord Buddha’s last incarnation at Yarnprateep Temple in Auckland, New Zealand, during 28th November – 1st of December 2014.
Programs and donation details in Thai are enclosed herewith for your consideration and for public announcement. Please kindly forward this e-mail to your members and print out the program to be posted on your information board.
Donation will be used towards building the ubosot, part of the Yarnprateep Temple, in the honour of His Majesty King Bhumibol.

Malai Travel offers a 4 day 3 nights tour package starting at AUD 890.
Phone: 02 9211 9162  Mobile: 0421 244 200
E-mail: info@malaitravel.mygbiz.com

Donation can be made directly to
Account: Royal Thai Embassy Contingency Fund
Bank: NAB Bank
BSB number: 082-980
Account number: 14-417-0033

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม 1 :: รายละเอียดเพิ่มเติม 2::]

Press Release 9 current situation in Thailand

เปิดตัวโครงการกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทประกันภัย ในประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อกรมธรรม์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวมีวงเงินประกันสูงสุดหนึ่งล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 650 บาท และสองล้านบาทสำหรับแพ็คเกจมูลค่า 1,100 บาท โดยมีระยะเวลา
ครอบคลุมตั้งแต่ 60 วันถึง 1 ปี ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละแพ็คเกจ

Thailand launches online tourist insurance coverage scheme, “Thailand Travel Shield” which will be set up by the Tourism Authority of Thailand (TAT) in cooperation with four reputed Thai insurance companies. Visitors will be able to buy insurance coverage online from 25 July 2014 at www.tourismthailand.org/thailandtravelshield
These travel insurance policies provide instant coverage up to the value of 1,000,000 Baht for the packages starting at 650 Baht (approximately 22 AUD), and up to the value of 2,000,000 Baht for the packages starting at 1,100 Baht (approximately 37 AUD). The period of coverage ranges up to 60 days, but it can also cover visitors making annual trips to Thailand.

ข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สำหรับชุมชนไทย

[::More information ::]

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

[::More information ::]

Notice: The Royal Thai Embassy wish to inform that the holders of Chinese Passports and Chinese Taipei Passport who apply for “Tourist Visa” at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fee from 9 August 2014 to 8 November 2014.  This visa exemption is not extended to other types of visas, i.e. Transit Visa and Non-Immigrant Visa.

ประเทศไทยเข้าร่วมการฝึกผสม Pitch Black 2014 ที่นครดาร์วิน

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอนำส่งข่าวสารนิเทศ ฉบับวันที่ 24 กค. 2557  เรื่องข้อมูลเพื่อชุมชนไทยตามรัฐและเมืองต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย 
ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยและสถานะความ
สัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียในปัจจุบัน
ดังแนบพร้อมนี้  [:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

More Announcement ...


Activities

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย
ขนาดเล็ก (micro algae) และสาหร่ายขนาดใหญ่ (macro algae) ของมหาวิทยาลัย James Cook ซึ่งได้ทำการวิจัยร่วมกับบริษัท MBD Energy Limited โดยมี นายAndrew Lawson กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย ร่วมกับ นาย Arnold Mangott หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาและ นาย Rockey de Nys อาจารย์มหาวิทยาลัย James Cook เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของสาหร่าย
ทั้งสองประเภทอย่างครบวงจร กล่าวคือ สาหร่ายขนาดใหญ่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่เกิดจากสารอินทรีย์ และสารเคมีที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนสาหร่ายขนาดเล็ก ซึ่งมีกระบวนการในการเพาะเลี้ยง
ที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อนกว่าสาหร่ายขนาดใหญ่ สามารถนำไปผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
สูงเช่น การสกัดเอาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ไปใช้ในการผลิตอาหาร
เสริม เครื่องสำอาง หรือการสกัดเอาสาร Astaxanthinซึ่งมีประโยชนต่่อ
การสร้างสีแดงในอุตสาหกรรมอาหาร

On 28 October 2014 at 10.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited the Usage Development Center of micro and macro algae.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย James Cook ได้แก่ นางสาว Vanessa Cannon นาย Jo Asquith และดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด โดยได้หารือกันในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย James Cook กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในอดีต
ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยน การดูงานระหว่างกันอยู่เป็นประจำ เอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอให้ มหาวิทยาลัยทั้งสองกระชับความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ทั้งจากประเทศ ไทยมายังมหาวิทยาลัย James Cook กับการส่งนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย James Cook ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้
โครงการ New Colombo Plan รวมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัย James Cook พิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่การเปิดวิทยาเขต (Campus) ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยด้วย

On 28 October 2014 at 08.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, met with the manager team os James Cook University consists of Ms. Vanessa Cannon, Mr. Jo Asquith and Dr. Surin Mhaisrikrod and discussed about the educational cooperation between James Cook University and Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงกุ้งของบริษัท Pacific Reef Fisheries ซึ่งได้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียแบบใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตกุ้งด้วยวิธีทางธรรมชาติ (Bioremediation Ecology) ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท MBD Energy Limitedเข้ามาจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้สาหร่าย
ขนาดใหญ่ (macro algae) ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนน้ำเสียอันเกิดจากการ
มีส่วนผสมของไนโตรเจนและฟอสเฟสสูง ให้แปรสภาพเป็นน้ำที่มีคุณภาพ และนำกลับไปใช้ (Recycle) เพาะเลี้ยงกุ้งได้อีก

On 27 October 2014 at 02.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited Pacific Reef Fisheries who applies the Bioremediation Ecology to prawn farming.

[::Photo::]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก และนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การวิจัยทางทะเลของรัฐบาลออสเตรเลียที่เมือง
ทาวน์สวิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ (Australian Institute of Marine Science - AIMS) และได้รับฟังการบรรยายจาก นาย David Mead ผู้จัดการทั่วไป และ Dr. Janice M. Lough ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์สภาพสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา (Ecology system) เพื่ออนุรักษ์ปะการังและสัตว์น้ำในเขตแนวปะการัง Great Barrier Reef
สถาบันฯ ได้รับเงินสนับสนุนและความร่วมมือในการทำวิจัยจากทั้งรัฐบาล มหาวิทยาลัย James Cook รวมทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

On 27 October 2014 at 09.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Wirat Tatsaringkansakul, Director of Thailand Board of Investment, Sydney, visited Australian Institute of Marine Science (AIMS), Townsville, Queensland.

[::Photo::]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 12.15 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  พร้อมด้วย นาวาเอก อภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ และครอบครัว ได้ร่วมงานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล รัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยมีนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส 

The representative of the Royal Thai Embassy, Canberra, attended the Offering the Kathina Ceremony  at Wat Buddharangsee,  Annandale, NSW.

On 26 October 2014 at 12.15 p.m., Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché and Assistant Defence A ttaché, officials of Consul General of Thailand in Sydney, and Team Thailand in Sydney  and families attended  the Offering the Kathina Ceremony  at Wat Buddharangsee, Annandale, NSW.  Mr.Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, presided at the ceremony.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Institute) และ น.ส. ธัญมาศ ลิมอักษร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอก เข้าร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพกับ
หน่วยงานของออสเตรเลีย อาทิ Kangan University, RMIT University สถาบันฯ มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ (1) จัดทำมาตรฐานวิชาชีพ (standard) (2) ติดตามการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลีย (assessment) และ (3) จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งได้จากการประเมินผล เพื่อสร้างความร่วมมือระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้ได้
มาตรฐานสากล (curriculum) ในอนาคตอันใกล้นี้ สถาบันฯ จะจัด workshop เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพในประเทศไทย โดยจะเชิญประเทศในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมด้วย

On 24 October 2014, Mr.Virachai Srikajon, Director General, Thailand Professional Qualification Institute, and Ms. Thunyamas Limauksorn, Assistant, called on H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador. The main purpose is to report the result of the cooperation between the institute and Australian counterparts such as Kangan University and RMIT University.

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Australian Thailand Networking dinner ซึ่งเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจและภาครัฐ จัดโดย นาย Richard D. Lovell ผู้จัดการทั่วไป บริษัท CP Australia, New Zealand & Pacific Islands.

On 21 October 2014 at 06.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of the Royal Thai Embassy, Canberra, and Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary, attended Australian Thailand Networking dinner which is a monthly event organized by Mr. Richard D. Lovell, General Manger, CP Australia, New Zealand & Pacific Islands company, to create networks among private and public sectors.


วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 น.  นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รามอบเอกสารเพื่อขอเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทย Year 11-12 ในรัฐวิกตอเรีย และเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทย เข้าร่วม
ประชุมกับผู้แทน Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA)

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย
ในกรุงแคนเบอร์ราและครอบครัวได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ  โดยนิมนต์ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และคณะสงฆ์รวม 7 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เวลา 10.45 น. เอกอัครราชทูตได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาโครงการ
ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียตริฯ วัดธัมมธโร ระหว่าง
วัดธัมมธโรกับ บริษัท ASURCO Contracting PYL LTD ที่อาคารศาลาไทยใน
บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งคาดว่าโครงการก่อสร้างในส่วนพระมหาธาตุเจดีย์ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2558 หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตมาริษฯ และข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมพิธีทุกคน พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าว และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

On 23 October 2014 at 10.00 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai embassy official, Heads of Team Thailand in Canberra and families, made merit  and offered meal to Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, and 7 monks at the residence on the occasion of Chulalongkorn Day.
The Ambassador also witnessed a contract signing on the next construction phase of Phutthawat area of Dhammadharo Temple in Lyneham.

[::Photo::]

ข่าวเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดธัมมธโร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา  พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้า
สำนักงานทีมประเทศไทยประจำ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้ร่วมงานทอด
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  และคุณสวียา พรเลิศวรัญญู เป็นเจ้าภาพ  คณะภิกษุจำนวน 21 รูป ซึ่งมีพระเทพสีลาภรณ์ (เจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์)  และพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

The Ambassador presided at the Offering the Kathina Ceremony  at  Wat Dhammadharo, Canberra.

On 19 October 2014 at 12.30 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand and spouse, Royal Thai embassy official, Heads of Team Thailand in Canberra and families, attended the Offering the Kathina Ceremony (end of Buddhist Lent) at  Wat Dhammadharo, Canberra.  Ms. Saweeya Pornlertwarunyoo was the host of the ceremony,  21 monks including Phra Thepsilaporn, Abbot of Wat Pa Buddharangsee, Leumeah, Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, Canberra, and the Head of Dhammayut  Order were present. There were 400 visitors to the event.

 

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นาย ชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ เลขานุการเอก เข้าร่วมการประชุม 14th Meeting of Council of Minister of indian Ocean Rim Association ณ นครเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 และในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชม
ศูนย์การวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Research Center) ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก (University of Western Australia) และพบหารือกับนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า
ของออสเตรเลีย

On 8 October 2014 at 14.00 p.m., Mr. Don Pramudvinai, Deputy Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador of Thailand, Mr. Chutintorn Kongsak, Director-General of Department of Internationl Economic Affairs, and Mr. Monsak Jangariyawong, First Secretary, attended the 14th Meeting of Council of Minister of indian Ocean Rim Association in Perth, Western Australia between 6 – 9 October 2014. During the visit Deputy Minister of Foreign Affairs visited Marine Research Center of University of Western Australia and also met Mrs. Julie Bishop, Australian Minister for Foreign Affairs and Trade.

ข่าวการเยือนไทย
           เมื่อวันที่ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา    พร้อมด้วย ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการเกษตร สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ   และ น.ส. สุรัชญา พลาวงศ์ เลขานุการเอกเดินทางไปประเทศไทย โดยมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้

On 26 September to 3 October 2014, H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador,  Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, visited Thailand:

(1)  เอกอัครราชทูตฯ พบกับ Arabian Farm
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ดร. วนิดาฯ และ น.ส. สุรัชญาฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเลี้ยงปศุสัตว์ของ Arabian Farm ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ภายใต้ชื่อของบริษัท Shazaman Livestock จำกัด และมีโอกาสพบปะกับผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยนายปฏิเสธ ซักเซส ประธานฯ นายเมธา ซักเซส ผู้จัดการฯ และนาย Sheikh Nouman ผู้จัดการฯ

The Ambassador visited Arabian Farm.
On 29 September 2014 at 10.30 a.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador,  Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché,  and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, visited the Arabian Farm livestock under Shazaman Livestock Company and met with Mr. Patisate Success, President, Mr. Meatha Success, Manager, and Mr. Sheikh Nouman, Manager.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]


(2)  เอกอัครราชทูตฯ พบกับบริษัท McThai จำกัด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ดร. วนิดาฯ และ น.ส. สุรัชญาฯ  ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับนางกรรณิการ์ มาตร์มงคล ผู้จัดการฝ่ายซับพลายเชนส์ น.ส. อุมาภรณ์ ผิวนวล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท McThai จำกัด และนายกชกร วัชราไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุงเชาวน์ฟาร์ม จำกัด

The Ambassador met with McThai Company.
On 30 September 2014 at 2.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador,  Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché, and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, attended the meeting with Ms. Kannika Martmongkol, Manager Supply Chain of McThai, Ms. Umaporn Phiwnoul Manager of Sale of McThai and, Mr. Kochakorn Wacharathai, General Director of Loong Chow Farm Company.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

      (3) การสัมนากับผู้ผลิตสินค้าอุปโภค/บริโภค
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ดร. วนิดาฯ และ น.ส. สุรัชญาฯ ได้ร่วมสัมนากับนักธุรกิจผู้ประกอบการผลิตสินค้าอุปโภค/บริโภคที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ที่เมืองทองธานี

Consumer goods seminar.
On 1 October 2014 at 1.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, attended a seminar with businessmen and consumer goods entrepreneur who participated in promoting Thai products in South Pacific region project at Muang Thong Thani.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

      (4) เอกอัครราชทูตฯ พบกับบริษัท ทอช คนทำนา จำกัด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ดร. วนิดาฯ และ น.ส. สุรัชญาฯ ได้ประชุมร่วมกับนายประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ ประธานบริษัท ทอช คนทำนา จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์ของโคเนื้อที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่าย
ให้กับเกษตรกร

The Ambassador met with TORCH Company.
On 2 October 2014 at 1.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador,  Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché, and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, attended a meeting with Mr. Prasert Akarasirikanchana, President of TORCH Company whose business is produce and distribute organic fertilizer and development of the producing industry of  cow stud and breeder for agriculturists.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

      (5) เอกอัครราชทูตฯ พบผู้บริหารบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ดร. วนิดาฯ และ น.ส. สุรัชญาฯ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เวชย์วัฒนะ ประธานบริษัท วรรณภพ จำกัด ได้ประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิลักษณ์ สำราญอยู่ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

The Ambassador met the General Manager of Thai NakornPattana Company.
On 2 October 2014 at 3.00 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador,  Dr.Vanida Komnerdpeth, Agriculture Attaché, and Ms. Suratchaya Palawongse, First Secretary, and Mr. Paiboon Wetwattana, President of Wonnapob Company Ltd., attended a meeting with Mr. Suttiluk Samranyoo , Deputy  Managing Director of Thai Nakorn Patana Company.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

ข่าวเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังสี (ลูเมียห์)

เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2557  เวลา 12.30 น. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์  กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์  ได้เดินทางไปร่วมงานพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าพุทธรังษี (ลูเมียห์) รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยเอกอัครราชทูตมาริษฯ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นายวัฒนา วรรณเสวก เป็นเจ้าภาพและพระเทพสีลาภรณ์ (เจ้าคุณสมัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador  of Royal Thai Embassy in Canberra, presided at the end of Buddhist Lent ceremony at Wat Pah Buddharangsee , Leumeah

On 12 October 2014 at 12.30 p.m., H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador  of Thailand, Mr.Teerathep Promvongsanon, Consul General of Thailand in Sydney, Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, and Mr. Chatchai Viriyavejakul, Deputy Consul General  of Thailand in Sydney, attended the end of Buddhist Lent ceremony at Wat Pah Buddharangsee , Leumeah, NSW.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  พร้อมด้วยนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  และนาย James McGrath สมาชิกวุฒิสภาแห่งรัฐควีนส์แลนด์ นาย Tim Nicholls รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและการค้าแห่งรัฐควีนส์แลนด์ และนาย Rob Cavallucci ผู้ช่วย
รัฐมนตรีด้านพหุวัฒนธรรมแห่งรัฐควีนส์แลนด์ และนายวิญญา จัทรา นายกสมาคม
ไทย-ออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งเป็นประธานจัดงาน ให้เกียรติเป็นประธาน
ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย (Brisbane Thai Festival 2014) ครั้งที่ 2 ณ Roma Street Parkland นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

On 5th October 2014, Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary of Royal Thai Embassy in Canberra, Senator James McGrath, Senator for Queensland, the Honorable Tim Nicholls, Treasurer and Minister for Trade, Rob Cavallucci, Assistant Minister for Multicultural Affairs and Mr. Winya Chandra, the president of the Thai-Australian Association of Queensland, jointly presided at the opening ceremony of the 2nd Brisbane Thai Festival 2014 at Roma Street Parkland, Brisbane, Queensland. There were over 30 stalls from Thai restaurants, Thai product shops and City of Brisbane. Over 20,000 visitors enjoyed cultural performances and a chance to win the return air tickets to Thailand from Thai Airways International.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557  เวลา 12.30 น.  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโร ที่วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยมีพระราชสีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรและประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะสงฆ์ธรรมยุตฯ เป็นประธานการประชุมฯ   ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับรายงาน
ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)  รายงานสถานะการเงินและงบดุลประจำปี 2257 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) รวมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวัดธัมมธโรชุดใหม่ ประจำปี 2558 – 2559 โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้รับเกียรติเป็น
ประธานกิตติมศักดิ์ โดยตำแหน่งและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยได้รับเลือกเป็น
รองประธานและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วย

Minister of Royal Thai Embassy and head of Team Thailand in Canberra attended an annual meeting.
On 4th October 2014, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy and Heads of Team Thailand in Canberra attended a meeting at Wat Dhammadharo, Canberra. Phra Rajsilaporn, Abbot of Dhammadharo Temple, and Chief of clergy’s ministers, together chaired the meeting.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::]

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พร้อมด้วย
หัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ ประจำกรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ได้ให้การต้อนรับ น.อ. อดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่าย
ทหาร คนใหม่ สืบแทน น.อ. สุกษม สุขเกษม และ น.ส. กมลวรรณ สัตยายุทย์  ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย  สืบแทน น.ส. แก้วตา ศรีสังข์  ซึ่งเดินทางมารับหน้าที่ ณ สนามบินแคนเบอร์รา  ทั้งนี้  น.อ. สุกษมฯ และ น.ส. แก้วตาฯ กำหนดจะเดินทางรับหน้าที่ใหม่ในสังกัดเดิมที่
ประเทศไทย ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2557

On 1st October 2014, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy and Heads of Team Thailand in Canberra and families welcomed Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché, and Mrs. Kamonwan Sattayayut , Educational Affairs Attaché, who will succeed to Group Captain Suksom Sukasam, Defence and Air Attaché, and Ms. Keawta Srisung, Educational Affairs Attaché.

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อ
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย

เมื่อค่ำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ได้ร่วมงานเลี้ยง
จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียในโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรม
ชาวต่างชาติและชาวออสเตรเลียสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตร International Participation in Graduate Training Program (IPGT) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 1 ตุลาคม  2557   โดยมีนาง Gillian Bird  รองปลัดกระทรวงฯ รักษาการปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน โดยมีเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศที่มี
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย

ปี 2557 นี้ นักการทูตรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยออกประจำการจากประเทศในเอเชีย แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก และตะวันออกกลาง จาก 21 ประเทศ รวม 22 คน ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร IPGT  พร้อมกับเจ้าหน้าที่แรกเข้าของกระทรวงฯ ของออสเตรเลียประมาณ 40 คน  โดย น.ส. นัชชา  พุทธินันทน์  นักการทูตปฏิบัติการ กลุ่มงานเอเชียกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่าง
ประเทศของไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมและสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรในปีนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร IPGT เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อนักการทูต
รุ่นใหม่ เช่น หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน ทักษะการเขียน การพูดในที่สาธารณการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่
และขอบเขตงานของ DFAT และการบริหารงานต่างๆ ของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมทั้งการแบ่งกลุ่มเดินทางไปยังรัฐต่างๆ ของออสเตรเลีย เพื่อให้นักการทูต
ทั้งต่างชาติ และออสเตรเลีย เข้าใจประเทศออสเตรเลียอย่างถ่องแท้มากขึ้น  รวมทั้ง
เป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างนักการทูตเหล่านี้ เมื่อสิ้นสุดการอบรมในอนาคต     

Representatives of the Royal Thai Embassy Canberra attended the welcoming dinner reception for participants of Graduate Training Program (IPGT) of Department of Foreign Affairs and Trade.
On 1st October 2014, Mr. Vasin Ruangrateepsaeng, Minister, attended the dinner reception which was held by DFAT in order to congratulate international and Australian participants who completed the “International Participation in Graduate Training Program (IPGT)” between 6 August and 1 October 2014. Ms Gillian Bird, Deputy Secretary, presided at the opening ceremony. Ambassadors and Embassy representatives of the participants also attended the event.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557  นายวศิน เรืองประทีปแสง  อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
อากาศ นาวาเอก อภิชัยสมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และ
นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานซิดนีย์  ร่วมงานการแข่งขันกอล์ฟจัดโดยนายจรัญ พรมปัญญา นายกสมาคมกอล์ฟไทยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่สนามกอล์ฟ Bowral Golf Club เมือง Bowral รัฐนิวเซาท์เวลส์ เนื่องในโอกาสเลี้ยงส่ง น.อ. สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ซึ่งกำลังจะครบวาระประจำการที่กรุงแคนเบอร์รา
และกลับไปปฏิบัติราชการที่กองทัพอากาศในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 มีนักกอล์ฟ
ไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ 30 คน

On 28th September 2014, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Group Captain Suksom Sukasam, Defence and Air Attache, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attache and Assistant Defence Attache, and Mr. Prin Yooprasert, General Manager of Thai Airways International, Sydney, participated in the golf competition which was organized by Mr. Jarun Prompanya, President of the Golf Association in NSW, at Boral Golf Club, Bowral, NSW, as a farewell to Group Captain Suksom Sukasam, Defence and Air Attache, who will complete his posting on 11 October 2014. 30 Thai golfers participated in this event.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาสมาน
มิตร (Samarnmitra Interstate Sport) ครั้งที่ 43 ที่นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 27- 28 กันยายน 2557 มีนักศึกษาไทยซึ่งศึกษาอยู่ใน รัฐควีนส์แลนด์ นครซิดนีย์ เมืองวูลลองกอง และกรุงแคนเบอร์รา จำนวน 130 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เทนนิส ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอลชายหาด และ แบดมินตัน หลังจากจบการแข่งขัน มีพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
กีฬาแต่ละชนิด จำนวน
105เหรียญ และงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และการประกวด Mr & Ms Interstate ปี 2557

The Royal Thai embassy in Canberra supported the 43rd Samarnmitra Interstate Sport in Brisbane, Queensland, between 27th and 28th September 2014. 130 Thai students from Queensland, Sydney, Wollongong and Canberra participated in sport competition namely tennis, soccer, basketball, beach volleyball and badminton. After the competition, there were the award winning medal ceremony, thank you party and Mr. & Ms. Interstate competition 2014.

เมื่อค่ำวันที่ 23 กันยายน  2557  เวลา 19.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง  อัครราชทูต  และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้จัดงานเลี้ยงอำลา  เนื่องในโอกาสที่ น.อ. สุกษม สุขเกษม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และนางสาวแก้วตา ศรีสังข์ หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ครบวาระประจำการ
และกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม 2557

On 23 September  2014, Mr. Vasin Ruangrateepsaeng, Minister, officers from the Royal Thai Embassy in Canberra, Team Thailand and families  , attended a farewell dinner at the Royal Thai Embassy in Canberra in the honour for Group Captain Suksom Sukasam, Defence and Air Attaché, and Ms. Keawta Srisung, Educational Affairs Attaché,  who will complete their posting in October 2014.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2557  เวลา 10.00 น. นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นาย กฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก และนางสาววีนัส อัศวภูมิ เลขานุการโทให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับประเทศไทยและการทูตแก่คณะนักเรียนจากรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศจากการแข่งขันโครงการ Young Diplomatic program คณะนักเรียน
ได้เยี่ยมชม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา กระทรวงการค้าและ
ต่างประเทศออสเตรเลีย และสถานทูตต่างๆ ในกรุงแคนเบอร์ราด้วย

On 23 September  2014 at 10.00 AM. Mr. Vasin Ruengprateepsaeng, Minister of Royal Thai Embassy in Canberra, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary, and Ms. Venus Asawapoom, Second Secretary, welcomed and gave a briefing about Thailand and diplomacy to a student group from Queensland. This group won the first prize of “Young Diplomatic program” comprising of a visit to Department of Foreign affair and trade (DFAT) and embassies in Canberra.เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พบชุมชนไทยในนครซิดนีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศน์มหาชาติฯ  ที่นครโอ๊คแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2557

H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, met the Thai community in Sydney to promote the Sermon of the Lord Buddha’s last incarnation in Auckland, New Zealand between 28 – 1 December 2014.

[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับทีมประเทศไทยกรุงแคนเบอร์รา
และนครซิดนีย์ จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Thai Food & Cultural Festival) ครั้งที่ 12 ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  Mrs. Vicki Dunne MLA ประธานสภานิติบัญญัติแห่งออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี และ Ms. Joy Burch รัฐมนตรีด้านศิลปะและพหุวัฒนธรรมแห่งออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิด

On Sunday 21st September 2014, the Royal Thai Embassy Canberra with Team Thailand, Canberra and Sydney, organized “The 12th Thai Food and Cultural Festival 2014” at the Royal Thai Embassy in Canberra. H.E. Mr. Maris Sangiampongsa, Ambassador, Mrs. Vicki Dunne MLA, Speaker of the ACT Legislative Assembly, and Ms. Joy Burch, Minister of ACT Arts and Multicultural Affairs, jointly presided at the opening ceremony of the Festival


[:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::Photo::]

More Activities

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEmedia@hotmail.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

For RTE photo download, please contact web master via RTEmedia@hotmail.com