Royal Thai Consulate General Sydney


Economic InformationThailand Economic Factsheet
Economic Analysis

 

OPENING HOURS


Hour of Business:
Monday - Friday
09.00-12.30, 13.30-17.00
Visa Section:
Monday - Friday
09.30-12.30 only
Consular Section:
Monday - Friday
09.30-12.30, 13.30-16.00

 

Official Holidays 2015
วันหยุดราชการประจำปี 2558

 

Events

 


 


Announcement

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา จะใช้ Facebook page ใหม่

"Royal Thai Embassy Canberra" 

https://www.facebook.com/pages/Royal-Thai-Embassy-Canberra/557722827663746

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก Facebook page เก่า มีปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิค ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรและรับคำร้องหนังสือ
เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport  ที่นครแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. – 17.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครแอดิเลด เลขที่ 144 South Terrace, Adelaide, SA 5000 (Room 9, Ground Floor entry from side of the building) โดยสามารถติดต่อ ขอนัดหมายเวลาได้ในวันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 11.00 - 15.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 82311333 หรือทางอีเมล์: info@royalthaiconsulate.org.au ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้องได้ประมาณ 50 รายต่อวัน

The Royal Thai Embassy in Canberra announces that the mobile consular and E-passport services will be held at The Royal Thai Honorary Consulate-General ADELAIDE, Australia, 144 South Terrace, Adelaide, SA 5000 (Room 9, Ground Floor entry from side of the building) on 16 - 19 June 2015 between 09.00 a.m. to 05.30 p.m. The appointment can be arranged by calling 08 82311333, Monday to Friday from 11.00 a.m. to 03.00 p.m. or e-mail: info@royalthaiconsulate.org.au

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องการให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน
(เฉพาะที่ประเทศไทย)

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::]

 

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
เรื่อง การปิดทำการสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครบริสเบน เป็นการชั่วคราว

Royal Thai Embassy, Canberra
Notice: Temporary Closure of
The Royal Thai Consulate-General in Brisbane

[::รายละเอียดเพิ่มเติม::More information::]

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) จะจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558 (The 9th SUBCON Thailand 2015) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558 เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคและจาก
ต่างประเทศทั่วโลก และการจับคู่ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับ ผู้ซื้อชาวต่างประเทศที่สนใจเข้าร่วมสามารถกรอก buyer reply form (the buyer reply form และกำหนดการ คลิ๊กที่นี่) และส่งไปที่
Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่ 9 สามารถดูได้ที่ www.subconthailand.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thailand Board of Investment will organise the 9th SUBCON THAILAND 2015 from May 13th to 16th 2015 in Bangkok which provides buyers with the opportunity to view a wide range of local manufacturers of parts and components, while local subcontracts can also show off their manufacturing capabilities and get into new and lucrative markets. The exhibition also provides a chance for business matching and site visits.
For people who are interested to participate, especially overseas buyers,  please fill the buyer reply form (the buyer reply form and programme click here) and submit to Ms. Ratchaneekorn at ratchaneekorn@boi.go.th or Mr. Watcharasan at watcharasan@boi.go.th or Ms. Keeratinun at keeratinun.s@boi.go.th or sourcing@boi.go.th or Fax. +662 553 8325 within 31 March 2015.
More information about the 9th SUBCON THAILAND 2015, please visit the website www.subconthailand.com

 


More Announcement ...


Activities

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.40 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อ ฯพณฯ เซอร์ ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงแคนเบอร์รา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำออสเตรเลีย และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย

Thai Ambassador to Australia presented the Letter of Credence to the Governor – General of Australia

On 13 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador-Designate of Thailand to Australia, presented his Letter of Credence appointing him as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Commonwealth of Australia to His Excellency General the Honourable Sir Peter Cosgrove, Governor-General of the Commonwealth of Australia at the Government House in Canberra.  He was accompanied to the ceremony by
his wife Mrs. Kanyaratana Punkrasin, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister at the Royal Thai Embassy, Colonel Nonthawat Pakdipongpitchaya, Army Attache and Assistant Defence Attache, and Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

               เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นางจูลี่ บิชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในการเยือนครั้งนี้
นางบิชอบได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้หารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งความร่วมมือในเรื่องปัญหาข้ามชาติ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การค้ามนุษย์ เป็นต้น

               นอกจากนี้ นางบิชอบได้เป็นประธานร่วมกับพลเอกธนศักดิ์ฯ ในพิธีเปิดโครงการ New Colombo Plan ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในหมู่ประชาชนออสเตรเลียโดยการให้ทุนแก่นักศึกษาออสเตรเลียไปทำการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาค จำนวน 32 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีนักศึกษาออสเตรเลียเดินทางมาศึกษา ทำวิจัย และฝึกงานที่ประเทศไทยจำนวน 161 คน

[ :: Photo :: ]

วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ และทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและนครซิดนีย์ เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลีย ที่สนามกอล์ฟ Moore Park นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ และค่ำวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งแสดงความยินดีกับนายสุทธิพงษ์ สุธนธัญญากร นายกสมาคมกอล์ฟไทยแห่งออสเตรเลีย พร้อมผู้บริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2558-2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน

On 17 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, officials from the Royal Thai Embassy, Royal Thai Consulate-General in Sydney and Team Thailand in Canberra and Sydney participated in the Championship Cup 2015 which organized by Thai Golf Association of Australia at Moore Park Golf Course, Sydney, NSW.  During the dinner reception, members of Thai Golf Association of Australia expressed their warm welcome to Ambassador Punkrasin as well as congratulated him for his appointment as Ambassador of Thailand to Australia.  At the same time, they congratulated Mr. Suttipong Sutontanyakorn on his appointment as a new President of Thai Golf Association for 2015-2017 and new board members.

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University - ANU) ที่มาเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ANU ASEAN Society และสมาคมนักศึกษาไทย ANU มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 20 คน


On 15 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, and the Royal Thai Embassy officials welcomed a group of students from the Australian National University (ANU) and gave a briefing on Thailand - Australia relations and the Embassy’s role to promote cooperation between the two countries. This event was co-organized by ANU ASEAN Society and ANU Thai Association. There were 20 students participated in the event.

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นางอินทรานี สุมาวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศฝ่าย 2 และนางพิณทิพย์ ลีลาเกรียงศักดิ์ ศรีสนิท อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำเชิญของสำนักงานอัยการสูงสุดออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นายกฤษณ์ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานดังกล่าวด้วย ภายหลังเส็จสิ้นภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รา คณะจากสำนักงานอัยการสูงสุดมีกำหนดการเดินทางต่อไปนครเมลเบิร์นเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษไทย

On 14 May 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand, hosted a dinner for Mrs. Intranee Sumawong, Executive Director of International Affairs Department, and Mrs. Pinthip Leelakriangsak Srisanit, Prosecutor, Office of Attorney General of Thailand, at his residence.  They were invited by the Attorney-General’s Department of Australia to attend “the Information Sharing Exchange on Extradition and Mutual Assistance.”  After the meeting in Canberra, they are going to Melbourne to visit Thai prisoners.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. นายวาทยุทธ  วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา และนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์  ที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน  “ASEAN Goes to School” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา 10 ประเทศ ร่วมกันจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Melrose และโรงเรียน Mount Stromlo  กรุงแคนเบอร์รา 40 คน เข้าร่วม ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับอาเซียน การแสดงศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม อาหารประจำชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดบูธของแต่ละประเทศด้วย

On 13 May 2015, at 9.30 a.m., Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, and Mr. Monsak Jangariyawong, Counsellor, joined the “ASEAN Goes to School” event which was jointly organised  by the Embassies of 10 ASEAN member countries at the Embassy of the Republic of Indonesia in Canberra. There were presentation about ASEAN, cultural displays and performances, handicrafts, national food and information booths from ASEAN countries. 40 students from Melrose High School and Mount Stromlo High School participated in the event.   

[ :: Photo :: ]

นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 หัวข้อหลักของการประชุม คือ  “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นโอกาสพบหารือกับผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การประสานงาน และการทำงานอย่างมีบูรณาการ

ภายหลังการประชุมฯ เอกอัครราชทูตจิระชัยฯ จะร่วมเตรียมการต้อนรับนาง Julie Bishop รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และจะเข้าร่วมการหารือข้อราชการระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนาง Bishop ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลียในทุกมิติ และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองประเทศ

"การบริจาคเงินแก่สาธารณรัฐวานูอาตูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก
พายุไซโคลนแพม 
(Pam)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้พบปะกับนาย Kalfau George Kaloris เอกอัครราชทูตวานูอาตู
ที่สถานเอกอัครราชทูตวานูอาตู ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อมอบเงินบริจาคจากรัฐบาลไทย จำนวน 
30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่รัฐบาลวานูอาตูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนแพม (Pam) ระดับ 5 ที่พัดผ่านวานูอาตูเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งสร้างความเสียหายและรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีของวานูอาตู โดยก่อนหน้านี้ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้มีสารแสดงความเสียใจถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศวานูอาตูอย่างเป็นทางการ โดยส่งผ่าน
สถานเอกอัครราชทูตไทยและวานูอาตูด้วย"

"The Financial Donation to support the Government of Vanuatu in the aftermath of Tropical Cyclone Pam

On 17 April 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador-designate of Thailand to Vanuatu, met with H.E. Mr. Kalfau George Kaloris, High Commissioner of Vanuatu in Canberra, to present the financial donation from the Royal Thai Government in the amount of US$30,000 to Vanuatu’s Government for supporting its relief efforts and assistance to the people of Vanuatu following the aftermath of Tropical Cyclone Pam.  This cyclone caused a great destruction and considered to be one of the most severe storm in Vanuatu.  The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign of Thailand have also conveyed a message of condolence to the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vanuatu."


วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. นายจิระชัยปั้นกระษิณเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราและภริยา นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ และภริยา  พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและภริยา พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยกรุงแคนเบอร์รา ร่วมงาน
เทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ในงานดังกล่าว มีการทำบุญ
ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่และออกร้านขายอาหารไทย ซึ่งทีมประเทศไทย
ได้ร่วมออกร้านเพื่อนำเงินรายได้เข้าสมทบทุนโครงการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิม
พระเกียรติฯ ด้วย


On Sunday 12th April 2014 from 10.00 a.m. to 4.00 p.m., Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand and spouse, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché and spouse, Colonel Nonthawat Pakdipongpitchaya, Army Attaché and spouse and Team Thailand in Canberra attended the Songkran Festival (Thai Food Fair) at Dhammadharo Temple in Canberra. There were various types of activities such as merit-making, praying and offering meal to monks. Team Thailand also participated in Thai Food stalls to raise fund for the construction of Phutthawat area of Dhammadharo Temple.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูตและภริยา
นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ
และภริยา นาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
ประเทศสมาชิกอาเซียน  ประจำกรุงแคนเบอร์รา 10 ประเทศ ในนาม "ASEAN Canberra Committee" เข้าร่วมงานเทศกาลวิ่งออสเตรเลีย
(Australian Running Festival) ประจำปี 2558 ประเภท 5 กิโลเมตร นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านสังคมของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา (ASEAN Can Com) เพื่อสนับสนุนเทศกาลวิ่งระยะไกลของออสเตรเลีย ซึ่งจัดที่กรุงแคนเบอร์รา ตั้งแต่ปี 2519 ติดต่อกันเป็นปีที่ 40 และปีนี้คณะกรรมการ
อาเซียนประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ Heart Foundation ของออสเตรเลียด้วย

On 11 April 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand,  Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, Group Captain Adisorn Unhalekhaka, Defence and Air Attaché, Captain Apichai Sompolgrunk, RTN, Naval Attaché, and their spouses, Royal Thai Embassy officials together with ASEAN Ambassadors and Embassies’ officials represented the “ASEAN Canberra Committee” in the “Australian Running Festival 2015”.

The participation in this event was to support the Australian Running Festival which celebrated its 40th anniversary this year. On this occasion, the ASEAN Canberra Committee also made a donation to the Heart Foundation of Australia.

[ :: Photo :: ]

การบรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์ให้เด็กอนุบาล
วันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากโรงเรียน
อนุบาล Deakin Preschool กรุงแคนเบอร์ราให้บรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์หรือ
วันปีใหม่ไทยให้กับเด็กอนุบาล จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
เด็กออสเตรเลียได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันงดงามของไทย และตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นพหุสังคมในออสเตรเลีย นายธนบดีฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อื่น ๆ ของไทย อาทิ อาหาร มวยไทย และภาษาไทย พร้อมกับฉายวีดีทัศน์การเล่นสงกรานต์ที่ประเทศไทยให้เด็ก ๆ ชม นอกจากนี้ ได้เชิญชวนอาจารย์ไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดธัมมธโร ในวันที่ 12 เมษายน ด้วย

Storytelling on Songkran Festival for Preschool Kids
On 9 April 2014, Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary of the Royal Thai Embassy was invited by Deakin Preschool to tell story about Songkran Festival or Thai New Year Celebration for 20 preschool kids.  This activity allowed the Australian kids to learn more about Thai culture as well as supported the multi-cultural society that ACT Government tried to promote.  Mr. Joothong also explained about other world renowned character of Thainess such as Thai Foods, Muay Thai and Thai language as well as showed a short video clip on water playing during Songkran Festival.  In addition, he invited teachers to visit the Songkran Festival in Canberra on 12 April 2014 at Dhammadharo Temple.  

   

[ :: Photo :: ]

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีทำบุญและพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ที่วัดธัมมธโร โดยนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานในพิธี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและครอบครัวพุทธศาสนิกชนชาวไทยและ
ออสเตรเลียในกรุงแคนเบอร์รา รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐใกล้เคียง ร่วมงาน
พิธีสำคัญครั้งนี้ประมาณ 100 คน

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ร่วมกับนาง Julie Bishop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เดินทางเยือนรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทน
ทางการทูตจากประเทศต่าง ๆ รวมเกือบ 80 ประเทศ โดยนาง Julie Bishop
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้นำคณะ ในระหว่าง
การเยือนคณะได้พบหารือกับนาย Hieu Van Le ผู้ว่าการรัฐ นาย Jay Weatherill มุขมนตรี (Premier) และนักธุรกิจสำคัญของรัฐเซาท์ออสเตรเลียด้วย

Ambassador of Thailand visited South Australia on a trip hosted by the Hon. Julie Bishop, Australian Minister for Foreign Affairs
On 19 – 21 March 2015, H.E. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand to Australia, along with almost 80 Heads of Diplomatic Mission, visited South Australia on a trip hosted by the Hon. Julie Bishop, Minister for Foreign Affairs. During the visit, the delegation met with the Hon. Hieu Van Le, Governor of South Australia, the Hon. Jay Weatherill, Premier of South Australia, and leading businessmen of the state.
The visit provided an opportunity for the delegation to learn of the vast potential of South Australia, the Hon. Bishop’s state of origin, particularly as the centre of high-value agriculture. The delegation visited the South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI), received briefing on the Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) which puts Australia’s agricultural innovation system to improve the productivity and profitability of agricultural systems in the Asia-Pacific countries especially the Pacific Islands, and met with local producers and sampled agricultural products at the South Australian Trade Fair. On the last day, the Head of Diplomatic Missions visited the Kangaroo Island and were briefed on the success of ecotourism and conservation in the area.  

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 28 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต
นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและ ทหารอากาศ
พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา ร่วมงาน “International Day” ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรออสเตรเลีย (Australian Defence College) กรุงแคนเบอร์รา มีผู้เข้าชมและร่วมงานประมาณ 2,000 คน

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 27 มีนาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดงาน
เลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างนักศึกษาไทยในกรุงแคนเบอร์ราและสมาชิกสมาคม
ออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) หรือ Australia-Thailand Association, Canberra (ATA) ในงานดังกล่าวสมาชิก ATA และนักศึกษาจาก Australia National University (ANU) และ University of Canberra ได้ทำความรู้จักกับเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ  ซึ่งเพิ่งเข้ารับหน้าที่ และยังเป็นโอกาสให้สมาชิก ATA และนักศึกษาทำความรู้จักคุ้นเคยกัน เพื่อประโยชน์
ในการสร้างเครือข่ายและการร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต มีผู้เข้าร่วม
งานประมาณ 70 คน

On 27 March 2015, The Royal Thai Embassy, Canberra, hosted a gathering dinner for Thai students in Canberra and the Australia-Thailand Association, Canberra (ATA). In this event, the Thai students and members of ATA met with Ambassador Chirachai Punkrasin, who recently assumed his duty in Australia. This gathering also provided an opportunity for ATA members and Thai students to get to know each other better which contributes to network-building and cooperation in the future. More than 70 people attended this event.


วันที่ 26 มีนาคม 2557 นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก (หัวหน้าฝ่ายกงสุล) เดินทางไปเยี่ยม    น.ส. พรพิมล ไตรมิตรภาพ นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ที่นครบริสเบน ซึ่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
ที่ศรีษะเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 และเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล Royal Brisbane แผนกประสาทวิทยา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียได้ประสาน
ให้กลุ่มนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันไปเยี่ยม และแจ้งการขาดเรียน
ให้ทางมหาวิทยาลัยทราบแล้ว และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ช่วยประสานงานกับ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเรื่องการออกวีซ่าให้น้องสาวและ
ญาติเดินทางมาเยี่ยม น.ส. พรพิมลฯ ขณะนี้ น.ส. พรพิมลฯ มีอาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าจะพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์

On 26 March 2015, Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary (Consular Officer), Royal Thai Embassy in Canberra, visited Miss Pornpimol Traimittapap, Thai student at Queensland University of Technology (QUT) in Brisbane, who is suffering a severe brain injuries resulting from accident on 21 March 2015.  She is currently being treated at Neurology Section of the Royal Brisbane Hospital.  Since the accident, the Office of Educational Affairs of the Royal Thai Embassy has informed the Student Groups of QUT to visit Miss Traimittapap at the hospital as well as inform the university of her absence.  The Embassy has coordinate with Australia Embassy in Bangkok to issue visa to issued a Note Verbale to her family members who wish to come to visit her in Australia.  At present, Miss Traimittapap seems to recover very well.  She is expected to stay in the hospital for 1-2 more weeks.

 

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 – 20.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยา เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ของ Thai-Australian Military Alumni Association (T-AMAA) ที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี พลโท สีหนาท วงศาโรจน์
เจ้ากรมข่าวทหาร ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองไทย-ออสเตรเลีย และพลจัตวา จอห์น โจเซฟ แม็คเคนซี ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กองนโยบายระหว่างประเทศ กระทรวงกลาโหมเครือ
รัฐออสเตรเลียให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย 

[ :: รายละเอียดเพิ่มเติม :: Photo :: ]

วันที่ 19 มีนาคม 2558 นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตจิระชัย ปั้นกระษิณ ซึ่งเดินทางไปราชการที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2558) นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา
และนายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำฤดูใบไม้ร่วงของสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (แคนเบอร์รา) หรือ
Australia-Thailand Association, Canberra (ATA) ที่ร้านอาหารไทย CocoNine กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนาย Roy Clogstoun นายกสมาคม ATA พร้อมผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ ร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

On 19 March 2015, Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister (representing Ambassador Chirachai Punkrasin who is on an official trip to South Australia from 19 – 22 March 2015),
Mr. Krit Tankanarat, Minister Counsellor, Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, and 
Mr. Thanabordee Joothong, First Secretary, attended the  ATA (Australia-Thailand Association, Canberra) autumn dinner at CocoNine Restaurant in Canberra. The dinner was also attended by
Mr. Roy Clogstoun, President of ATA, the ATA Committee and more than 60 ATA members

วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยภริยา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท Tangola ที่เมือง Mordiallocรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าอาหารไทย
ให้แก่ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ในรัฐวิกตอเรีย มีนาย Rob Fraser กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

ต่อมาเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้บริหารบริษัทของไทย
ในรัฐวิกตอเรีย ได้แก่ บริษัท
Mega Lifesciences, Sammitr Motors, SinghAus, Aeroklas และ Tangola โดยมี Dr. Simon Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครเมลเบิร์น เป็นเจ้าภาพ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า
บริษัทของไทยมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญของความสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลีย  สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายที่เปิดกว้างและพร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากภาคธุรกิจ และจะผลักดันให้บริษัทออสเตรเลียเข้าไปลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ในโอกาสเดียวกันนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมที่ทำการ
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ และหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ ด้วย

On 16 March 2015, H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand and spouse, and
Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, visited Tangola Company, a specialist wholesale supplier of Thai groceries that primarily serves the Thai restaurants of Victoria, in Mordialloc, Victoria. Mr. Rob Fraser,
managing director, welcomed the group.

Then, the Ambassador attended a luncheon hosted by Dr. Simon Wallace, Honorary Consul –General in  Melbourne, with the executives of Thai companies in Victoria including Mega Lifesciences, Sammitr Motors, SinghAus, Aeroklas and Tangola. The Ambassador remarked  that Thai companies played an important role in promoting trade and investment relations between Thailand and Australia. H.E. Mr. Chirachai emphasized that the Royal Thai Embassy is open for comments and suggestions from the business sector and is working to increase outbound Australian investment in Thailand.

On this occasion, the Ambassador also visited the Office of the Royal Thai Consulate-General in Melbourne and had discussion with the Honorary Consul-General.

[ :: Photo :: ]

วันที่ 15 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภรรยา และนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน Thailand Culture and Food Festival ครั้งที่ 12 ที่ Federation Square นครเมลเบิร์น โดยในช่วงเช้ามีการจัดพิธีสงฆ์ โดยพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การทำบุญตักบาตร
และรับฟังเทศน์จากพระอาจารย์แดน กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธโพธิวัน เมืองวอร์เบอร์ตัน นครเมลเบิร์นโดยเอกอัครราชทูตจิระชัยฯ เป็นประธานในพิธี
เปิดงานร่วมกับ Dr. Simon Wallace กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น
และนาย Chin Tan ประธานคณะกรรมาธิการพหุวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรีย
ภายในงานมีการจำลองหมู่บ้านไทย โดยจัดแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การร้อยมาลัย ทำขนมไทย และแกะสลักผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตมวยไทย การออกร้านโดยร้านอาหารไทยในเมลเบิร์น และการสาธิตการประกอบอาหารไทย
โดยนาย Duncan Robertson เชฟชาวออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง

ในโอกาสกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่าการจัดงานเทศกาลไทยที่
นครเมลเบิร์นครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กันของชุมชนไทยตลอดจนความตั้งใจของชุมชนไทยที่จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทแข็งขัน ในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยได้จัดงานและร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย ในออสเตรเลียเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะที่นครซิดนีย์ นครเมลเบิร์น นครโฮบาร์ต กรุงแคนเบอร์รา และนครบริสเบน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง นับเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศ
ไทยกับออสเตรเลีย โดยผ่านสื่อวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และอาหารไทย


[ :: Photo :: ]

วันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นาย Robert Kok สมาชิกสภาเทศบาลนครซิดนีย์ และนางสาว Michelle Weiss ผู้บริหาร Sydney Harbour Foreshore Authority เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Grand Festival ครั้งที่ 8 ที่ Tambalong Park, Darling Harbour ภายในงานมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระและรดน้ำผู้ใหญ่ การออกร้านของอาหารไทย สินค้าไทย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และมวยไทย
ในโอกาสกล่าวเปิดงาน
เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า การจัดงานเทศกาลไทยที่นครซิดนีย์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงการร่วมแรงร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนไทย ตลอดจนความ
ตั้งใจของชุมชนไทยที่จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทแข็งขันในสังคมพหุวัฒนธรรมของ
ออสเตรเลีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานและร่วม
สนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทยในออสเตรเลียเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะที่นครซิดนีย์ นครเมลเบิร์น นครโฮบาร์ต กรุงแคนเบอร์รา และนครบริสเบน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับ
ประชาชนต่อประชาชนระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย โดยผ่านสื่อวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง และอาหารไทย[ :: Photo :: ]

วันที่12 มีนาคม 2558 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยภริยา นาวาอากาศเอกอดิศร อุณหเลขกะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและทหารอากาศ พันเอกนนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และนาวาเอกอภิชัย สมพลกรัง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยภริยาทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรส  ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง
วันกองทัพไทย
 ณ ศาลาไทยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีพลอากาศโท GeoffBrown ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกล่าวเปิดงานในนาม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมีนายทหารระดับสูงของออสเตรเลีย อาทิ พลเรือโท 

Tim Barrett ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลตรี Rick Burr รองผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงเอกอัครราชทูตและผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่าง ๆ พร้อมคู่สมรส
เข้าร่วมงาน 
โดยที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของ ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps)ที่กองกำลังทหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรแกลลิโปลี
ภายในงานมีการนำเสนอ
วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ของทหารไทย
เพื่อให้
สอดคล้องกับโอกาสดังกล่าว

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วย นายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต และ นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรม“In The Light”
โดย อาจารย์กริน คณาคงเพชร จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ School of Art Gallery มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) กรุงแคนเบอร์รา โดยนาง Denise Ferris หัวหน้าภาควิชาศิลปะ และนาง Wendy Teakel หัวหน้าสาขาประติมากรรม ANU ให้การต้อนรับ

อาจารย์กรินคณาฯ เดินทางมา ANU ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาระหว่าง ANU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า 20 ปี นาง Ferris แจ้งว่าภาควิชาศิลปะมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในเอเชีย และประสงค์จะขยายความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย รวมถึงการส่งนักศึกษาไปประเทศไทยภายใต้โครงการ New Colombo Plan ของรัฐบาลออสเตรเลียในอนาคต

นิทรรศการ “In The Light” จะจัดแสดงที่ School of Art Gallery จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2558

On 11 March 2015 at 06.00 p.m., H.E. Mr. Chirachai Punkrasin, Ambassador of Thailand,
Mr. Vasin Ruangprateepsaeng, Minister, and Mr. Vathayudh Vichankaiyakij, Counsellor, attended an opening reception of the exhibition “In The Light” by Ms. Krynkana Kongpetch at
the School of Art Gallery, Australia National University (ANU).

Ms. Kongpetch, who is a lecturer in Art Theory and Sculpture at Chiang Mai University, Thailand, has been in residence at the ANU School of Art Sculpture Workshop as part of the longstanding exchange program between the two universities.

The exhibition “In The Light” continues until 21 March 2015 at the School of Art Gallery, ANU.

 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558  เวลา 18.30 – 20.30 น.  นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนางกัญญารัตน์ ปั้นกระษิณ ภริยา  พร้อมด้วยนายวศิน เรืองประทีปแสง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  และนาง Nina Yee ประธานศูนย์พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรม โพธิกุสุมา (Bodhikusuma Buddhist & Meditation Centre) ที่นครซิดนีย์ และครอบครัว ได้ร่วมงานรำลึกวันมาฆะบูชา ที่วัดป่าโพธิศรัทธา (Bodhisaddha Forest Monastery) เมือง Wilton รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยร่วมพิธีสวดมนต์ ภาวนาสมาธิ รับศีล รับพร ตลอดจนร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมประมาณ 50 คน  ร่วมพิธีเดินเวียนเทียนรอบสระน้ำ “มุจจลินท์” (Muchalinda Dam) ภายในวัดซึ่งมีพระประธานประดิษฐานอยู่บนสะพานทอด อยู่เหนือสระน้ำ  โดยมีคณะภิกษุสงฆ์จากวัดพุทธในออสเตรเลีย 4 รูป ซึ่งมี พระเทพสีลาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณสมัย) เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี  ลูเมียห์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ 

ในโอกาสนี้  พระเทพสีลาภรณ์ ได้แสดงธรรมเทศนาเรื่องความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งเป็น วันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทยและชาวพุทธ ทั่วโลกเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน หรือที่ชาวไทยรู้จักกันดีว่า  “จาตุรงคสันนิบาต” หมายถึง การประชุมที่ประกอบ ด้วยองค์ 4 คือ 1) พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมกัน  2) ท่านเหล่านั้นอุปสมบทจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น (เอหิภิกขุอุปสัมปทา)  3) ท่านเหล่านั้นมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย  4) ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย  และในโอกาสดังกล่าว องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันต์เหล่านี้

วัดป่าโพธิศรัทธา (295 Wilton Rd, Wilton, NSW) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ได้มีพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานมาให้ ประดิษฐานภายในวัดแห่งนี้เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี (3 ตุลาคม 2556) ทั้งนี้  ที่วัดป่าโพธิศรัทธากำหนดจะจัด พิธีทางศาสนาเพื่อ เฉลิมลองในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการก่อตั้งวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ศกนี้


More Activities

กรุณาอีเมลผู้ดูแลเว็บไซค์ RTEmedia@hotmail.com เพื่อขอรูปภาพกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ

For RTE photo download, please contact web master via RTEmedia@hotmail.com