{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


งาน ATA-Thai Students BBQ Dinner ประจำปี 2561
ATA – Thai Students BBQ Dinner 2018

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดงาน ATA-Thai Students BBQ Dinner ประจำปี 2561 ที่ศาลาไทย ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทย สมาชิกสมาคมออสเตรเลีย-ไทย (กรุงแคนเบอร์รา) [Australia-Thailand Association (Canberra)] หรือ ATA และนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา (UC) และโรงเรียนรวมเหล่าทหารออสเตรเลีย (ADFA) ได้พบปะสังสรรค์และทำความรู้จักคุ้นเคยกัน ซึ่งจะนำไปสู่การทำโครงการและกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เป็นการต้อนรับนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางมาใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสนี้ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาไทย รวมทั้งแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดรายการวิทยุภาษาไทย (Thai CAN Radio) ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 -15.00 น. การเขียนบทความภาษาไทยลงในหนังสือพิมพ์ Thai Town News เพื่อแบ่งบันข้อมูลและประสบการณ์ที่อาจเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในรัฐอื่น ๆ รวมถึงการออกบูธขายอาหารไทยและการเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยที่กรุงแคนเบอร์รา

นางนาฏสุดา พิตต์แมน ประธาน ATA ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของสมาคม ATA ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และกิจกรรมของสมาคมฯ ที่นักศึกษาไทยสามารถมีส่วนร่วม นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking) เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วม และมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน งานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

On 29 March 2018, the Royal Thai Embassy organized the Australia-Thai Association (Canberra) – ATA and Thai Students BBQ Dinner 2018 at the Sala Thai.  This is the 4th consecutive year of hosting this event.  Its objective is to provide the Embassy’s officials, ATA members and Thai students from ANU, UC, and ADFA with opportunity to mingle and get to know each other better as well as welcome the Thai new students who have just arrived Canberra.  The Embassy hopes that the friendship developed from this event will lead to more joint activities and cooperation among Thai students, ATA members, and the Embassy in the future.

Mrs. Thippawan Supamitkitja, Chargé d’Affaires a.i., gave the welcoming remarks and introduced some of the Embassy’s activities that the students could participate in such as hosting/broadcasting a Thai CAN Radio on 91.1FM, writing an article for Thai Town News once a month, and taking part in the Thai Food and Cultural Festival which has been held annually at the Embassy and has been one of the most anticipated cultural events in Canberra. 

Mrs. Natsuda Pittman, President of ATA, also gave the remarks and introduced some of ATA’s activities that the students could join.  There were Icebreaker games to encourage the exchange of communication and interaction between attendants so they become acquainted with each other.  In addition, there was a panel discussion on “Living and Studying in Canberra” by the representatives from ANU and UC students and President of the ATA to share information and experience with the students. There were approximately 100 people attended this event. 

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps