{{ 'SUBMENU_NEW_NEWS' | translate }}


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยในช่วงเช้า เวลา 10.15 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 6 รูป พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ อุปทูต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร หลังจากนั้น พระสงฆ์สดับปกรณ์ และผู้มาร่วมงานกรวดน้ำรับพร และรับประทานอาหาร่วมกัน ในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. อุปทูต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนชาวไทย ได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายผ้าบังสุกุล ในการนี้ พระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร ได้แสดงพระธรรมเทศนา โดยเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมีความรักใคร่สามัคคีกันและทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งธำรงรักษาสถาบันกษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยสืบไป

{{ 'FOOTER_THEEMBASSY' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 6206 0100

 • เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทำการ กรณีฉุกเฉิน o๔o๒๗๓๕๖๔๒
 • The Royal Thai Embassy
  111 Empire Circuit
  Yarralumla ACT 2600
  Australia

 • thaican@mfa.go.th
 • FACEBOOK
 • Google Maps