• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Ambassador to Australia to enhance cooperation with Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)

On 24 February 2022, H.E. Ms. Busadee Santipitaks, Thai Ambassador to Australia, together with Mr. Sira Swangsilpa, Minister, and Mr. Smith Thummachua, Minister-Counsellor (Agriculture), met with Professor Andrew Campbell, CEO of Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), in Canberra.

Professor Campbell and representatives of ACIAR comprising Dr. Peter Horne General Manager (Country Partnership), Dr. Julianne Biddle, Director (Multilateral Engagement), and Ms. Irene Kernot, Research Program Manager (Horticulture) gave an overview of ACIAR’s mission as well as identified areas for potential collaboration with Thailand.

As an agency directly reporting to the Department of Foreign Affairs and Trade, ACIAR provides aid support and technical cooperation in the fields of agriculture, fishery and forestry to 34 recipient countries in South East Asia, East Asia, South Asia, South Pacific and Eastern Africa. With Thailand, ACIAR has collaborated in partnership with relevant governmental agencies and academic institutions in Thailand from 1982 up until 2019. As Thailand has graduated from being a recipient country, Thailand continues to pursue technical cooperation with other countries and international agencies in essential sectors to advance Thailand’s economic development.

During the meeting, Ambassador Busadee and Minister-Counsellor Smith discussed with ACIAR on ways to revitalize research collaboration between the Thai side and
ACIAR as well as the possibility to expand Thai-Australian technical cooperation in the Third Countries.

In December 2021, Senator the Hon Marise Payne, Minister for Foreign Affairs of Australia, appointed Dr. Sermsuk Salakphet, former Director-General of the Department of Agriculture of Thailand, as a member of ACIAR’s Policy Advisory Council for international agricultural research.