• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Ambassador attends Pacific Islands Forum 2050 Dialogues as Special Envoy of Thai Deputy Prime Minister and Foreign Minister

On 10 November 2023, H.E. Ms. Arjaree Sriratanaban, Ambassador of Thailand, attended the Pacific Islands Forum (PIF) 2050 Dialogues as Special Envoy of Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, in Rarotonga, Cook Islands. The Dialogues focus on key themes under PIF’s 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent.
Speaking at the dialogue session on people-centred development, the Ambassador affirmed Thailand’s commitment to support the efforts by Pacific Island Countries in their implementation of the 2050 Strategy towards realizing the Pacific Leaders’ vision. She highlighted Thailand’s approach towards achieving Sustainable Development Goals (SDGs), as guided by Sufficiency Economy Philosophy (SEP), and the importance of human rights, especially those of the vulnerable groups, to which Thailand seeks to contribute through its candidature to the United Nations Human Rights Council (UNHRC) for the term 2025-2027. In this regard, the Ambassador expressed Thailand’s readiness to share its experience and know-how and to work with Pacific Island Countries, particularly on capacity building and human resource development. This will include training programmes and master’s degree scholarships, provided through Thailand International Cooperation Agency (TICA), on topics such as public health, sustainable community development based on SEP application, agriculture and food security, climate change, Bio, Circular, Green Economy (BCG), and sustainable and responsible tourism. Thailand will also work with Pacific Island Countries through activities under the Thailand – Pacific Island Countries Forum (TPIF).
Thailand became a PIF dialogue partner in 2004 and has been a development partner with Pacific Island countries since 1995.