• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Registration of Divorce

General Information

 • A divorce shall be registered at the Royal Thai Embassy only in the case of the Registration between Thai nationals or between a Thai national and a non-Thai, and the Registration is valid under Thai law.
 • An appointment to register a divorce has to be made at least seven working days in advance. All required documents must be submitted in advance to an officer to verify and prepare relevant documents.
 • Both parties must be present and voluntarily apply for a Divorce Certificate.
 • Registration of Divorce is free of charge.

Required Documents

 • An Application for Registration of Divorce Form, which can be downloaded from the Royal Thai Embassy’s website. Complete the form and sign by both parties.
 • An original Marriage Certificate held by each party.
 • A valid Passport of both parties.
 • A copy of Thai National ID Card or Household Registration of both parties if the parties are Thai citizens.
 • In case a party is non-Thai, you can use an Australian Driver License.
 • In the case that the parties had registered for a marriage before, a copy of Divorce Certificate must be submitted.
 • Two witnesses must be present during the lodgement of the application with their Thai National ID Card or Passport together with a copy.

Change of Surname

 • In case a divorced woman of Thai nationality wishes to change her surname, it can only be done by registering the Family Status at the District Office in Thailand.