• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Power of Attorney

1. Principle

 

1.1 Definition

 

The power of attorney authorises a representative to act on one’s behalf in specified matters.

 

1.2 Example

 

Mr. A, living in Australia, intends to register his kid into Thai House Registration at a district office in Thailand. However, he is unable to go to Thailand by himself due to his work. Therefore, he gives Ms. B, who is living in Thailand, the Power of Attorney to register his kid into Thai House Registration at a district office in Thailand on his behalf. In this case, Mr. A is called a Proxy and Ms. B a Representative.

 

1.3 Common usages

 • Transferring – Registering the names into Thai House Registration
 • Permitting someone to bring a minor (under 20 yrs.) to get a passport
 • Getting a single status certificate
 • Amending the first name or the last name
 • Getting a letter of custody (Por Kor 14 document issued by the local Thai District Offices)
 • Amending Thai Birth Certificate, Thai Death Certificate, or Thai House Registration
 • Recording the family status after marriage
 • Recording the family status after divorce
 • Land – Deed transactions (Tor Dor 21)
 • Condominium transactions (Or Chor 21)
 • Getting a Thai Police Clearance Certificate from the Royal Thai Police
 • Getting documents authenticated by Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand

 

2. Important Conditions

 

2.1 Both Proxy and Representative must be over 20 years old.

 

2.2 Proxy must appear and sign his/her name before a consular staff/ official.

 

Remark: In case that a Proxy is unable to make an appearance before a consular staff/ official at the embassy and wishes to apply by post, the proxy is required to bring the Power of Attorney Form and relevant documents to be authenticated by Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in the state/ territory where the applicants reside. Please note that (1) the Embassy does not accept apostille and (2) DFAT staff may ask you to get the documents Authenticated by Notary Public first.

 

3. Required Documents

 

3.1 Completed Application for Legalisation Form (<— click to download)

 

3.2 Completed Power of Attorney Form. Choose one of the following:

 

3.2.1 Power of Attorney Form for General purpose (<— click to download)

3.2.2 Power of Attorney Form for permitting a minor to get a Thai Passport (<— click to download)

3.2.3 Power of Attorney Form for land transactions or Tor Dor 21 (<— click to download)

3.2.4 Power of Attorney Form for condominium transactions or Or Chor 21 (<— click to download)

 

3.3 A Passport or Identity Card of Proxy

 

3.4 Other Relevant documents for each case (such as title deed)

 

Disclaimer:  The Royal Thai Embassy may request additional document(s) on a case-by-case basis.

 

4. Application Channels

 

4.1 Applying in person at the Royal Thai Embassy from Monday to Friday 9.30 – 12.30 hrs. and 13.30 – 16.00 hrs. (Except Embassy’s Public Holidays) by booking the online appointment (click here and select the Legalisation)

 

4.2 Applying by post. Please send a prepaid return envelope (Registered Post Envelope – B4 size) with self-address. However, the proxy is required to bring the Power of Attorney Form and relevant documents to be authenticated by Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in the state/ territory where the applicants reside. Please note that (1) the Embassy does not accept apostille and (2) DFAT staff may ask you to get the documents Authenticated by Notary Public first.

 

5. Fee

 • $25.00 AUD per seal. Payable in cash or money order made payable to “Royal Thai Embassy, Canberra”.

There are two ways to contact us if you have questions regarding the process.

 

Tel: 02 6206 0100 Ext. 119 or 121 or Email: legalisation.can@mfa.go.th