• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Overstay Regulations

When entering the Kingdom of Thailand, please be mindful of the last day on your stay permit and DO NOT stay longer than the permitted date.

 

 

Foreigners will be fined if they overstay in Thailand for less than 90 days. The fine depends on the number of days the foreigners have overstayed. The minimum charge is 500 Baht per day but does not exceed 20,000 baht in total. If the foreigners pay the fine before departure, they will not be banned for entering Thailand in the following visit.

Nevertheless, If you overstay for more than 90 days, you will be deported from Thailand and banned from visiting for a certain period of time. The length of the ban depends on how long you have overstayed your visa.

 

**********