• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Adoption

Adoption

          Foreigners who wishing to accept adopted Thai children can do the following:

  1. Adoption requirement

Foreigners who are domiciled in their countries, are submit an application to the government agency which have the authority to accept the adopted child of the country in which that person is domiciled or the agency assigned by that country’s government or the child welfare organization that the government of their country permits to carry out in order to receive international adoption

After Adoption process in Thailand has already done. Experiment was done for 6 months and sent report for 3 times. If the results of the experiment were satisfactory and children were lived happily with their family. The competent official will summarize the report to the Committee for consideration and approval for the applicant to proceed with the registration of the adoption child.

The applicant must go to apply for registration for adoption at the Thai embassy or the Thai consulate where the applicant is domiciled to register, make relevant notes. By the Department of Social Development and Welfare, there will make a letter of requesting cooperation to the Ministry of Foreign Affairs to inform the Royal Thai Embassy or the Royal Thai Consulate.

To register an adoption of Thai national, upon receiving notification that the Board of Adoption of Thailand has approved the adoption, all prospective parents must submit the following documents to the Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General :

 

– Completed Legalization Form

– Completed Registration of Adoption Application Form

– Photocopy of parents’ passports and other identification documents

– Photocopy of the adopted child’s passport

 

Please make an appointment with the Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate-General. The registration of adoption is issued free of charge.