• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Traveller guides

Bringing medication into Thailand

For further information about bringing the medication, please visit the Ministry of Public Health website at https://permitfortraveler.fda.moph.go.th/nct_permit_main/

 

Bringing pets into Thailand

For further information about bringing pet into Thailand, please visit
https://www.airportthai.co.th/en/passengers-traveling-with-pets/

 

 

Children travelling without parents

For further information about children travelling without parents, please visit the Airport of Thailand website at https://www.airportthai.co.th/en/children-traveling-without-parents/

 

 

Customs Information for Travellers

For further information about customs regulations, please visit the Customs Department website at www.customs.go.th

 

 

Restricted and Prohibited items

For further information about restricted and prohibited items, please visit the Customs Department website at https://www.customs.go.th/cont_strc_simple.php?lang=en&ini_content=individual_160426_01&&left_menu=menu_individual_submenu_03_01

 

Thai Immigration information

Please visit the Thai Immigration Bureau website at https://www.immigration.go.th/en/  or website bangkok.immigration.go.th

 

For Australian Travellers
Learn more about Country Information  from Australian Department of Foreign Affairs and Trade