• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Temporary Passport

General Information:

 • Temporary passport is issued for a traveler who does not have a usable Thai passport and needs to travel to a Third country. If you only need to go back to Thailand, you should apply for a Certificate of Identity (CI) instead.
  • You can apply for a Temporary Passport either in person or by mail.
  • It is valid for 1 year and cannot be renewed.
  • The application fee is $10.00 AUD and processing time of 1 week.
  • You can download the application and all related forms from the Embassy’s website

Documents Required:

For Adults

 • A completed and signed Temporary Passport Application Form;
 • Your Old Passport;
 • If the old passport was lost or stolen, a Temporary Passport will not be issued until the Report of Loss/Theft of Thai Passport is completed and stamped by the     local police station;
 • Four (4) passport sized photographs with applicant’s signature at the back;
 • Thai I.D. Card and Household Registration;
 • Change of Name Certificate (if applicable);
 • Marriage/Divorce Certificate (if applicable);
 • A personal letter explaining the reasons why you need a Temporary Passport;
 • If you submit the application by mail, the payment should be a Money Order made payable to “the Royal Thai Embassy.”  A self-addressed return envelop      must be provided.

For Minors (under 20 years of age)

 • A completed and signed/finger printed Temporary Passport Application Form;
 • Thai Birth Certificate;
 • Four (4) passport sized photographs;
 • Photocopy of parents’ passports;
 • Parents’ Marriage Certificate (if applicable);
 • Thai I.D. Card and Household Registration of the parents;
 • In cases the parents are no longer stay together, a Letter of Consent from the absentee mother/father authorizing the issuance of passport is required or a Letter of Guardianship from the Thai Government awarding the custody to the parent concerned or a Divorce Papers or Court Order indicating who has the custody of the child;
 • If one of the parents already passed away, his/her Death Certificate is required.

 Download Form