• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Certificate of Identity

General Information:

 • Certificate of Identity (CI) is issued for a traveler who does not have a usable Thai passport and needs to go back to Thailand in urgent.  It can only be used to travel back to Thailand.
 • You can apply for a Certificate of Identity either in person or by mail.
 • It is valid for 1 month and cannot be renewed.
 • There is no application fee and processing time of 1 week.
 • You can download the application and all related forms from the Embassy’s website

Documents Required:

For Adults

 • A completed and signed Certificate of Identity Application Form;
 • Your Old Passport;
 • If the old passport was lost or stolen, a Certificate of Identity will not be issued until the Report of Loss/Theft of Thai Passport is completed and stamped by the local police station.
 • Four (4) passport sized photographs with applicant’s signature at the back;
 • Thai I.D. Card and Household Registration;
 • Change of Name Certificate (if applicable);
 • Marriage/Divorce Certificate (if applicable);
 • A personal letter explaining the reasons why you need a Certificate of Identity;
 • If you submit the application by mail, the payment should be a Money Order made payable to “the Royal Thai Embassy.”  A self-addressed return envelop must be provided.

For Minors (under 20 years of age)

 • A completed and signed/finger printed Temporary Passport Application Form;
 • Thai Birth Certificate;
 • Four (4) passport sized photographs;
 • Photocopy of parents’ passports;
 • Parents’ Marriage Certificate (if applicable);
 • Thai I.D. Card and Household Registration of the parents;
 • In cases the parents are no longer stay together, a Letter of Consent from the absentee mother/father authorizing the issuance of passport is required or a Letter of Guardianship from the Thai Government awarding the custody to the   parent concerned or a Divorce Papers or Court Order indicating who has the custody of the child;
 • If one of the parents already passed away, his/her Death Certificate is required.

 

 Download Form