9 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

  1. ถาม – ถ้าไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ – ไม่ได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (ในกรณีที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์)

  1. ถาม – การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้หรือไม่

ตอบ – ได้ ท่านสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุอยู่ประกอบการลงทะเบียน

ท่านสามารถชมวีดิโอสาธิตการลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่  https://bit.ly/3G2LPVS

 

  1. ถาม – จะต้องลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ตอบ – หากท่านพำนักอยู่ในออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (ACT) / รัฐวิกตอเรีย (VIC) / รัฐควีนส์แลนด์ (QLD) / รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SA) / รัฐแทสเมเนีย (TAS) / รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (WA) / นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (NT) หรือพำนักอยู่ในประเทศฟิจิ (Fiji) / ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea) / วานูวาตู (Vanuatu) / หมู่เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) / ตองกา (Tonga) / คิริบาส (Kiribati) ท่านจะต้องลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

หากท่านพำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จะต้องลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ https://m.facebook.com/sydthaiconsulate/

 

  1. ถาม – หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหมดอายุสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ – ได้ ผู้ที่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหมดอายุแล้วสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้ทางอีเมล ไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีรายละเอียดตามนี้ https://bit.ly/3Kj9XG4

 

  1. ถาม – บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแล้วสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ – ได้ ผู้ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุแล้วสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ทางอีเมล ไปรษณีย์ แฟกซ์ หรือมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราโดยมีรายละเอียดตามนี้ https://bit.ly/3Kj9XG4

 

  1. ถาม – ไม่แน่ใจว่าลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วสำเร็จหรือไม่เพราะไม่ได้รับอีเมลตอบรับ

ตอบ – ท่านที่สงสัยว่าการลงทะเบียนของท่านสำเร็จหรือไม่ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

– แม้ว่าท่านจะไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ หากผลการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าลงทะเบียนสำเร็จ ท่านก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้

 

  1. ถาม – หลังลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำเร็จแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

ตอบ – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะส่งบัตรเลือกตั้งพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ทราบต่อไป

 

  1. ถาม – เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วจะต้องส่งกลับคืนไปให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เมื่อใด

ตอบ – ท่านที่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้ว ขอให้รีบดำเนินการใช้สิทธิของท่าน และส่งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยบัตรเลือกตั้งของท่านจะต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

  1. ถาม – จะสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากช่องทางใดได้บ้าง

ตอบ – ท่านสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3zj1MUc หรือ Facebook สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา Royal Thai Embassy Canberra  หรือ Twitter @RTECanberra