ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนด้วยตนเอง

ถาม – ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองแต่ไม่สำเร็จ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร?

ตอบ – เนื่องจากระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนของส่วนกลางในประเทศไทย ดังนั้น การกรอกข้อมูลส่วนตัวในทุกช่อง จะต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีการสะกดตัวอักษรหรือตัวเลขผิดแม้เพียงเล็กน้อย ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนได้  ดังนั้น ในการกรอกข้อมูล ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียดถี่ถ้วน

เทคนิคในการลงทะเบียน

  • การกรอกข้อมูลในส่วนของชื่อ ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว)
  • หากท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ท่านอาจลองปิดหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน และรอสักครู่เพื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนใหม่ หรืออาจลองเปลี่ยน browser ใหม่ เพื่อกรอกข้อมูลลงทะเบียนอีกครั้ง
  • หากพบปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ elecpopout@bora.dopa.go.th

ถาม – หากลองลงทะเบียนใหม่ตามคำแนะนำแล้ว แต่ไม่สำเร็จ จะสามารถลงทะเบียนด้วยช่องทางอื่นได้หรือไม่?

ตอบ – ได้โดยการส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน (แบบ ส.ส. 1/7) และเอกสารประจำตัวของท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (ทางอีเมล/แฟ็กซ์/ไปรษณีย์/หรือไปดำเนินการด้วยตนเองท่าถนเอกอัครราชทูตฯ) เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยลงทะเบียนให้ท่าน และจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ท่านทราบต่อไป รายละเอียดการขอลงทะเบียนผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต สามารถดูได้ที่  https://bit.ly/3Kj9XG4