วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติในกรุงแคนเบอร์ราและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงชุมชนไทยจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสดังกล่าว นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีพระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดป่าฐานสโมบูชา จังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระวัดธัมมธโร วัดป่าฐานสโมบูชา และวัดสังฆรังษี รัฐแทสเมเนีย เข้าร่วมพิธีสงฆ์ รวม 6 รูป ทั้งนี้ ประธานฝ่ายสงฆ์ได้กล่าวถวายพระพรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ในฐานะองค์ประมุขของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงในต่างประเทศ โดยทรงบุกเบิกกิจการพระธรรมทูตและทรงเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี 2516 ตลอดจนทรงให้การสนับสนุนการสร้างวัดธัมมธโรและวัดไทยหลายแห่งในประเทศออสเตรเลีย ทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงในต่างประเทศ