ระบบจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน กงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ท ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2564

ขอปิดรับบริการสำรองคิวล่วงหน้า เนื่องจากคิวเต็มตามที่กำหนดแล้ว