ระบบจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน กงสุลสัญจร ณ นครแอดิเลด ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2564