พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563