ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูตและเศรษฐกิจการเมือง