กงสุญสัญจร ณ นครเพิร์ท

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ท ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 โดยจะประกาศกำหนดการ สถานที่ รายละเอียดการให้บริการ และการสำรองคิวให้ทราบต่อไปครับ ในระหว่างนี้ ขอความกรุณาประชาชนชาวไทยที่ประสงค์จะใช้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ท ทำความเข้าใจสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้บริการตามภาพ