• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Identification Card

Address:

Royal Thai Embassy
111 Empire Circuit, Yarralumla
ACT 2600

Thai I.D. Section:

Monday to Friday 9:30 – 12:00 hrs. (Except Embassy Public Holidays)

General Information:

 • You can only apply for a Thai National I.D. Card in person.
 • You must have a previous Thai National I.D. Card and must be a permanent resident in Australia before you can request for a new id card oversea.
 • The application fee is $5 AUD and processing time of 10 minutes.

Appointment:

You can make an appointment by Online Reservation or by calling 02 6206 0121 during office hours.

Required Documents:

 • Completed and Signed Application Form (in Thai only);
 • Your expired I.D. card;
 • To replace a lost I.D. card, you must provide other official documents such as Thai Passport, Household Registration, Thai Driver License, or Thai Birth Certificate that indicating 13 digits of your Thai National I.D. No.
 • To replace a damaged I.D. card, you must bring your damaged card with you. If we can not read and verify the person on the card, you must provide other official documents such as Thai Passport, Household Registration, Thai Driver License, or Thai Birth Certificate that indicating 13 digits of your Thai National I.D. No.
 • Change of Name Certificate (if applicable)
 • If you change your address in Thailand, you need to provide a new Household Registration and your old I.D. card
 • If you old I.D. card is in black and white and it was issued before 1988, you must provide other official documents such as Thai Passport, Household Registration, and Thai Birth Certificate that indicating 13 digits of your Thai National I.D. No.