• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

 • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

 • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai E-Passport

Address:

Royal Thai Embassy
111 Empire Circuit, Yarralumla
ACT 2600

Passport Section:

Monday to Friday 9:30 – 12:00 hrs. (Except Embassy Public Holidays)

General Information:

 • E-passport is a combined paper and electronic passport that contains biometric information that can be used to authenticate the identity of travelers.
 • You can only apply for an E-passport in person.
 • It is valid for 5 year and cannot be renewed. The applicants must apply for a new passport every time the old passport is expired.
 • The application fee is $55.00 AUD and processing time of 3-6 weeks.

Appointment:

 • You can make an appointment by calling 02 6206 0121 during office hours or by filling online booking form
  Book Appointment

Documents Required:

For Adults

 • A completed and signed E-passport Application Form;
 • Your Old Passport;
 • Thai I.D. Card and Household Registration;
 • Change of Name Certificate (if applicable);
 • Marriage/Divorce Certificate (if applicable);
 • If the old passport was lost or stolen, a replacement passport will not be issued until the Report of Loss/Theft of Thai Passport is completed and stamped by the local police station.

For Minors (under 20 years of age) – Both parents should be presented when applying for their child’s E-passport.

 • A completed and signed E-passport Application Form;
 • Thai Birth Certificate;
 • Photocopy of parents’ passports;
 • Parents’ Marriage Certificate (if applicable);
 • Thai I.D. Card and Household Registration of the parents;
 • In cases the parents are no longer stay together, a Letter of Consent from the absentee mother/father authorizing the issuance of passport is required or a Letter of Guardianship from the Thai Government awarding the custody to the   parent concerned or a Divorce Papers or Court Order indicating who has the custody of the child;
 • If one of the parents already passed away, his/her Death Certificate is required.