• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

On 9 October 2023, H.E. Ms. Arjaree Sriratanaban, Ambassador of Thailand to Australia, met with Prof. Wendy

On 9 October 2023, H.E. Ms. Arjaree Sriratanaban, Ambassador of Thailand to Australia, met with Prof. Wendy Umberger, Chief Executive Officer, Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), and her team. Ms. Kanokthip Wacharalekagool, Agricultural Assistant Attache, Office of Agricultural Affairs – Royal Thai Embassy – Canberra , also attended.

Both sides discussed ACIAR’s activities and opportunities for collaboration to advance the agriculture sector. They also exchanged views on possibilities for development partnership between Thailand and Australia with third countries, especially those in the Mekong Subregion and the Pacific, with a view to helping increase productivity and build capacity for climate adaptation, including reduction of open burning in agriculture.

ACIAR is an Australian Government agency mandated to support agricultural research and development in developing countries, reporting directly to the Minister of Foreign Affairs of Australia.