กงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2564 (เครื่องที่1)

ขณะนี้ระบบการจองคิวได้รับจำนวนผู้เข้าทำหนังสือเดินทางเต็มจำนวนที่กำหนดแล้ว