• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

Thai Ambassador presided over the Plan Unveiling Ceremony of the Subhadda Chedi at Bodhipala Monastery, Adelaide.

Thai Ambassador presided over the Plan Unveiling Ceremony of the Subhadda Chedi at Bodhipala Monastery, Adelaide

On 24 March 2024, H.E. Ms. Arjaree Sriratanaban, Ambassador of Thailand to Australia, presided over the ceremony to unveil the plans for the Subhadda Chedi (Subhadachediya) to be constructed at Bodhipala Monastery, Adelaide, South Australia.

The proposed Chedi is to house the holy relics of Lord Buddha and be a memorial to Venerable Phra Ajahn Chah.

On this occasion, Phra Ajahn Kalyano, Abbot of Buddha Bodhivana Monastery, Melbourne led the Sangha and lay community in a blessing ceremony.