เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำออสเตรเลีย

ด้วยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำ ออสเตรเลีย ซึ่งนาง Nineta Barbulescu เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำออสเตรเลีย คณบดีทูตและประธานกลุ่มเอกอัครราชทูต/หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสุภาพสตรี ณ กรุงแคนเบอร์ราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่นาง Marise Payne วุฒิสมาชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรี ดูแลกิจการด้านสตรี เพื่อทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยน ความเห็นในเรื่องการผลักดันบทบาทและความร่วมมือ ของเครือข่ายสตรีระหว่างกัน