เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Luke Gosling รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Luke Gosling OAM, MP สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมือง Solomon ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และ รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เพื่อแนะนำตัวและหารือถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย นาย Luke Gosling แสดงความชื่นชมประเทศไทย อาหารไทยและชุมชนคนไทยที่พำนักอยู่ในดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี