สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา โดยพิธีจะประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยพระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดป่าฐานสโมบูชา จังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส