รายการใต้ร่มพระบารมี 23 พ.ค.63_ตอน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สร้างขวัญ และกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19