ระบบจองคิวทำหนังสือเดินทาง กงสุลสัญจร ณ นครดาร์วิน นอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2564 (เครื่องที่ 2)

ขณะนี้ระบบการจองคิวได้เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

สำหรับท่านที่ไม่สามารถจองคิวออนไลน์ได้ ท่านสามารถ walk in เพื่อทำหนังสือเดินทางในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2564 ก่อนเที่ยงวัน ที่ห้อง Ballroom B โรงแรม Hilton Darwin, 32 Mitchell St, Darwin, NT 0800