พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรณีเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย ความว่า

ข้าพเจ้ารู้สึกตระหนกใจและเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเหตุการณ์ไฟป่าขั้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ได้ลุกลามไปทั่วทวีปออสเตรเลียในขณะนี้ นอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนแล้ว พื้นที่อันกว้างใหญ่ยังถูกเผาทำลายไปพร้อมกับชีวิตสัตว์ป่านับไม่ถ้วนที่สูญสิ้นไปในกองเพลิงด้วย ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอยืนยันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและให้กำลังใจชาวออสเตรเลียทั้งมวลร่วมกับประชาคมโลก ทั้งขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในการยุติภัยพิบัติดังกล่าวได้ในเร็ววัน เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างเร็วที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว