พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย

ในการที่ พลตรี ไมเคิล เจฟฟรี อดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ถึงแก่อสัญกรรม