ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ส.ส. 1/2 (นร)

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยคลิกที่นี้