ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล