ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน (ปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล) รับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2566