ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566