ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม