ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566