ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน(ปฎิบัติงานเลขานุการ)