ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน (ปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล)