ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล)