• เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงแคนเบอร์ราและข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัวเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร ซึ่งมีพระราชสีลาภรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  • Ambassador of Thailand, participated in the Songkran celebration held by Tiger Lane, Asian Restaurants. Canberra Centre

  • Ambassador of Thailand, led officials of the Royal Thai Embassy and Heads of Thailand Agencies in Canberra to pay respect to the Buddha image by pouring fragrance water over the Buddha image as part of the Thai celebration on the Thai New Year and Songkran Festival.

  • The Royal Thai Embassy Canberra welcomed a delegation of Thai Members of Parliament

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร และรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 17.30 น. (*สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 60 รายต่อวัน)

สถานที่ โรงแรม Mantra on Russell Melbourne เลขที่ 222 Russell Street, Melbourne,

VIC, 3000

การสำรองนัดหมาย รับจองคิวในระบบออนไลน์ผ่าน https://bit.ly/3qy4DC9 หรือ https://bit.ly/3o0QAmS (กรุณาเลือกสำรองนัดหมายเพียง 1 ลิงค์เท่านั้น) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจะแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านทางอีเมล์