ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร และรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการ วันที่ 17 – 20 มกราคม 2563 (วันศุกร์ – วันจันทร์) เวลา 09.00 – 17.00 น. (*สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 70 รายต่อวัน)

สถานที่ ชั้น 2 ห้อง Jarrah โรงแรม Double Tree By Hilton Perth Northbridge เลขที่ 100  James Street, Northbridge WA, 6300

การสำรองนัดหมาย วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/วันหยุดประจำปีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 (เวลาท้องถิ่นนครเพิร์ท) ที่หมายเลขโทรศัพท์ (04) 78 076 858   หรือ (04) 35 029 690 (สถานเอกอัครราชทูต ฯ ปิดรับบริการจองวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563)