ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้