ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล)