ทำไมเราต้อง เลือกตั้ง ส.ส.

ถาม – ทำไมเราต้อง เลือกตั้ง ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ?

ตอบ – ส.ส. เป็นเหมือนผู้แทนของประชาชนในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประเทศ

การเลือกตั้ง จึงเป็นการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทน เข้ามาเป็น ส.ส. ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศแทนเรา

 

ถาม – เป็น ส.ส. ต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?

ตอบ –

  • ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
  • ผู้เลือกบุคคลที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
  • ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  • จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ
  • นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

ถาม – รู้แล้วอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลย!

ตอบ  – ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องรีบลงทะเบียนกันแล้วนะ เพราะเค้าใกล้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดูได้ที่ https://thaivote.info/