ระบบจองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ กงสุลสัญจร ณ นครเพิร์ท ระหว่างวันที่ 3-8 มิถุนายน 2564 (เครื่องที่1)

ขอปิดรับบริการสำรองคิวล่วงหน้า เนื่องจากคิวเต็มตามที่กำหนดแล้ว

ท่านที่ประสงค์ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางสามารถ walk in เข้าไปรับบริการได้ระหว่างวันที่ 3 – 8  มิถุนายน 2564 ก่อน 12.00 (เที่ยงวัน)