กงสุลสัญจร ณ นครบริสเบน ระหว่างวันที่ 17-21มีนาคม 2564(เครื่องที่2)

ขณะนี้ระบบการจองคิวได้รับจำนวนผู้เข้าทำหนังสือเดินทางเต็มจำนวนที่กำหนดแล้ว